ژمد

کانال تایید شده ژمد

قسمت چهاردهم ژمد؛دردسرهای مدلینگ‌ در ایران ۳۰:۰۵
تیزر قسمت چهاردهم ژمد ۰۱:۰۰
۲,۲۴۷ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت سیزدهم ژمد ۰۰:۵۹
۲,۲۹۶ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت دوازدهم ژمد ۰۰:۵۹
۳,۳۸۰ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت یازدهم  ژمد ۰۱:۰۰
۳,۹۲۳ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت نهم "ژمد" ۰۱:۰۱
۴,۵۶۴ بازدید ۲ سال پیش
قسمت هشتم  "ژمد" حاشیه های پر دردسر ۳۸:۵۳
۸۸,۰۴۶ بازدید ۳ سال پیش
تیزر قسمت هشتم "ژمد" ۰۱:۰۰
۳,۲۷۷ بازدید ۳ سال پیش
تیزر قسمت هفتم "ژمد" ۰۱:۰۰
۸,۵۳۶ بازدید ۳ سال پیش
تیزر ژمدپلاس ،گفتگو علی زند وکیلی ۰۱:۰۲
۳,۹۹۴ بازدید ۳ سال پیش
قسمت ششم برنامه "ژمد" ۳۵:۲۷
۱۰۲,۷۴۵ بازدید ۳ سال پیش
تیزر قسمت ششم  "ژمد" ۰۱:۰۰
۱۱,۵۷۶ بازدید ۳ سال پیش
تیزر ویژه برنامه سال نو میلادی" ژمد" ۰۱:۰۰
۴,۸۳۵ بازدید ۳ سال پیش
قسمت 4 برنامه  "ژمد" - گفتگو با آناشید حسینی ۲۹:۲۸
تیزر گفت و گو  ژمد با  آناشید حسینی ۰۱:۰۰
۱۱,۰۴۴ بازدید ۳ سال پیش
تیزر قسمت دوم  ژمد ۰۱:۰۰
۲,۹۵۴ بازدید ۳ سال پیش
ژمد/گفت و گوی دنیا مدنی (نسخه کامل) ۲۴:۱۴
۳۳,۱۳۶ بازدید ۳ سال پیش
قسمت اول " ژمُد" ۲۸:۴۹
۷۴,۳۸۶ بازدید ۳ سال پیش