ژمد

کانال تایید شده ژمد

قسمت چهاردهم ژمد؛دردسرهای مدلینگ‌ در ایران ۳۰:۰۵
تیزر قسمت چهاردهم ژمد ۰۱:۰۰
۲,۲۲۵ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت سیزدهم ژمد ۰۰:۵۹
۲,۲۴۲ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت دوازدهم ژمد ۰۰:۵۹
۳,۲۹۳ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت یازدهم  ژمد ۰۱:۰۰
۳,۸۵۷ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت نهم "ژمد" ۰۱:۰۱
۴,۵۵۳ بازدید ۲ سال پیش
قسمت هشتم  "ژمد" حاشیه های پر دردسر ۳۸:۵۳
۸۶,۹۱۰ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت هشتم "ژمد" ۰۱:۰۰
۳,۱۹۹ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت هفتم "ژمد" ۰۱:۰۰
۸,۴۶۳ بازدید ۲ سال پیش
تیزر ژمدپلاس ،گفتگو علی زند وکیلی ۰۱:۰۲
۳,۹۶۰ بازدید ۲ سال پیش
قسمت ششم برنامه "ژمد" ۳۵:۲۷
۱۰۱,۶۷۲ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت ششم  "ژمد" ۰۱:۰۰
۱۱,۵۰۲ بازدید ۲ سال پیش
تیزر ویژه برنامه سال نو میلادی" ژمد" ۰۱:۰۰
۴,۸۲۳ بازدید ۲ سال پیش
قسمت 4 برنامه  "ژمد" - گفتگو با آناشید حسینی ۲۹:۲۸
تیزر گفت و گو  ژمد با  آناشید حسینی ۰۱:۰۰
۱۰,۸۳۳ بازدید ۲ سال پیش
تیزر قسمت دوم  ژمد ۰۱:۰۰
۲,۹۲۵ بازدید ۲ سال پیش
ژمد/گفت و گوی دنیا مدنی (نسخه کامل) ۲۴:۱۴
۳۲,۹۶۱ بازدید ۲ سال پیش
قسمت اول " ژمُد" ۲۸:۴۹
۷۴,۱۵۳ بازدید ۲ سال پیش