گروه آموزشی جیم|مهندس جلینی

گروه آموزشی جیم|مهندس جلینی

اثرهاله ایی ۰۲:۳۲
۲۶ بازدید ۲ روز پیش
تحت فشار  و خستگی چیکارکنیم؟ ۰۹:۵۳
۴۶ بازدید ۲ روز پیش
اهمال کاری ۰۱:۳۶
۲۴ بازدید ۲ روز پیش
از الان شروع کنم میشه ۰۲:۲۷
۲۸ بازدید ۲ روز پیش
نوشابه انگیزشی ۰۲:۴۲
۴۲ بازدید ۱۵ روز پیش
چطوری مفهومی درس بخونیم؟ ۰۴:۵۰
۱۲۲ بازدید ۳ ماه پیش