پاییزی Munou na Nana قسمت 8 فارسی ۲۳:۴۰
۱,۲۸۴ بازدید ۲ روز پیش
پاییزی Munou na Nana قسمت 7 فارسی ۲۲:۲۲
۲,۲۰۷ بازدید ۹ روز پیش
پاییزی Munou na Nana قسمت 6 فارسی ۲۳:۴۰
۵,۹۶۲ بازدید ۱۷ روز پیش
تابستونی Gibiate قسمت پایانی- 12 فارسی ۲۳:۴۰
۹۰۸ بازدید ۱۸ روز پیش
پاییزی Munou na Nana قسمت 4 فارسی ۲۳:۴۰
۱,۵۸۶ بازدید ۲۹ روز پیش
تابستونی Gibiate قسمت 11 فارسی ۲۳:۴۰
۱,۵۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
پاییزی Munou na Nana قسمت 3 فارسی ۲۳:۴۰
۳,۵۸۵ بازدید ۱ ماه پیش
پاییزی Munou na Nana قسمت 2 فارسی ۲۳:۳۱
۱۶,۳۳۷ بازدید ۱ ماه پیش
زمستونی Zenonzard قسمت 8 فارسی ۱۴:۴۳
۶۶۴ بازدید ۱ ماه پیش
پاییزی Munou na Nana قسمت 1 فارسی ۲۳:۴۰
۶,۶۱۵ بازدید ۱ ماه پیش
تابستونی Gibiate قسمت 10 فارسی ۲۳:۴۰
۲,۰۸۷ بازدید ۱ ماه پیش
تابستونی Gibiate قسمت 9 فارسی ۲۳:۴۰
۳,۴۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
نگاهی به انیمه های جدید پاییز 2020 فارسی ۳۳:۳۱
تابستونی Gibiate قسمت 8 فارسی ۲۳:۴۰
۵,۳۶۴ بازدید ۲ ماه پیش
زمستونی Zenonzard قسمت 7 فارسی ۱۵:۵۹
۱,۰۱۳ بازدید ۲ ماه پیش
تابستونی Gibiate قسمت 7 فارسی ۲۳:۴۰
۵,۸۷۷ بازدید ۲ ماه پیش
تیتراژ My Teen Romantic Comedy 3 فارسی ۰۱:۲۹
۱۸۳ بازدید ۲ ماه پیش
زمستونی Zenonzard قسمت 6 فارسی ۱۵:۰۵
۷۶۰ بازدید ۳ ماه پیش
تابستونی Gibiate قسمت 5 فارسی ۲۳:۴۰
۶,۹۲۵ بازدید ۳ ماه پیش
تابستونی Gibiate قسمت 4 فارسی ۲۳:۴۰
۱۰,۸۲۴ بازدید ۳ ماه پیش
تابستونی Gibiate قسمت 3 فارسی ۲۴:۴۰
۱۱,۴۳۹ بازدید ۳ ماه پیش
تابستونی Gibiate قسمت 2 فارسی ۲۴:۴۰
۳,۳۲۴ بازدید ۴ ماه پیش
تابستونی Gibiate قسمت 1 فارسی ۲۴:۱۸
۴,۲۲۳ بازدید ۴ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت پایانی 12 فارسی ۲۳:۱۳
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 11 فارسی ۲۳:۱۳
۶۸۸ بازدید ۴ ماه پیش
زمستونی Zenonzard قسمت 5 فارسی ۱۶:۰۷
۱,۴۰۵ بازدید ۴ ماه پیش
تیتراژ S Gridman فارسی ۰۱:۳۰
۲۳۵ بازدید ۴ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 10 فارسی ۲۳:۱۳
۳,۱۷۴ بازدید ۵ ماه پیش
نگاهی به انیمه های جدید تابستون 2020 فارسی ۲۷:۰۳
زمستونی Zenonzard قسمت 4 فارسی ۱۶:۵۸
۲,۰۲۳ بازدید ۵ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 9 فارسی ۲۳:۱۳
۲,۹۵۲ بازدید ۵ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 7 و 8 فارسی ۲۳:۱۳
۳,۱۹۰ بازدید ۶ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 6 فارسی ۲۳:۱۳
۳,۹۸۹ بازدید ۶ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 5 فارسی ۲۳:۱۳
۲,۳۴۲ بازدید ۶ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 4 فارسی ۲۳:۱۳
۲,۰۶۶ بازدید ۷ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 3 فارسی ۲۳:۱۳
۱,۶۱۶ بازدید ۷ ماه پیش
بهاری سینمایی Hello World بخش آخر فارسی ۴۰:۲۲
۲,۴۱۶ بازدید ۷ ماه پیش
بهاری سینمایی Hello World بخش اول فارسی ۵۱:۵۹
۳,۵۸۱ بازدید ۷ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 2 فارسی ۲۳:۱۳
۱,۴۲۰ بازدید ۷ ماه پیش
بهاری Yesterday wo Utatte قسمت 1 فارسی ۲۳:۱۳
۱,۳۸۵ بازدید ۷ ماه پیش
بهاری Psycho Pass 3 First Inspector قسمت سوم- پایانی فارسی ۴۸:۵۳
بهاری Psycho Pass 3 First Inspector قسمت دوم فارسی ۴۵:۳۶
۱۰,۹۶۷ بازدید ۷ ماه پیش
بهاری Psycho Pass 3 First Inspector قسمت اول فارسی ۴۴:۰۴
۱۴,۷۸۰ بازدید ۸ ماه پیش
زمستونی Zenonzard قسمت 2 و 3 فارسی ۱۲:۱۰
۴,۲۶۸ بازدید ۸ ماه پیش
نگاهی به انیمه های جدید بهار 2020 فارسی ۳۱:۱۶
زمستونی Zenonzard قسمت 1 فارسی ۱۴:۳۰
۶,۸۶۵ بازدید ۹ ماه پیش
زمستونی Zenonzard قسمت 0 فارسی ۲۷:۱۹
۶,۷۹۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
نگاهی به انیمه های جدید زمستون 2020 فارسی ۴۰:۵۶
گیم پلی خودم از بازی انیمه Tokyo Ghoul فارسی ۳۶:۴۱
۱۶,۶۷۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
Psycho Pass 3 قسمت پایانی 8 فارسی ۴۵:۴۵
۳۴,۸۵۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
حدس می زنم این تیتراژ کدوم انیمه است! ۲۶:۲۵
۲,۳۰۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
Psycho Pass 3 قسمت 7 فارسی ۴۵:۴۵
۲۵,۴۲۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
Psycho Pass 3 قسمت 6 فارسی ۴۵:۴۵
۲۴,۹۳۱ بازدید ۱۲ ماه پیش
Psycho Pass 3 قسمت 5 فارسی ۴۵:۴۵
۲۸,۰۰۹ بازدید پارسال
Psycho Pass 3 قسمت 4 فارسی ۴۵:۴۵
۳۰,۰۲۲ بازدید پارسال
Psycho Pass 3 قسمت 3 فارسی ۴۵:۴۵
۳۳,۷۵۷ بازدید پارسال
Psycho Pass 3 قسمت 2 فارسی ۴۵:۴۵
۲۴,۹۳۰ بازدید پارسال