khabarfoori

کانال تایید شده khabarfoori

گوینده و مجری تلویزیون ۴۱:۳۴
۳۶ بازدید دیروز
♦️قانون تسهیل ازدواج باید بازنگری شود ۰۱:۰۱
♦️بیشتر از قانون گذاری درگیر نظارتیم . ۰۳:۰۴
... ۰۱:۰۹
۳۴ بازدید ۳ روز پیش
... ۰۳:۰۴
۷ بازدید ۴ روز پیش
♦️بلای سفرهای بعد از کنکور! ۰۲:۰۰
۲۸ بازدید ۴ روز پیش
♦️دولت باید بر سفرها نظارت کند ۰۰:۳۲
♦️ممنوعیت سفر کرونا را کاهشی می کند ۰۰:۳۴
♦️پرهیز از سفر یک امر مولوی است. ۰۳:۱۹
♦️حذف دلار در عمل اتفاق افتاده است . ۰۳:۳۶
♦️نقش مافیای اقتصادی در عدم حذف دلار ۰۵:۵۸
شجریان در عرصه موسیقی جستجوگر بود ۰۷:۰۶
♦️درک مخاطب و سواد کاری دو مشخصه شجریان ۰۲:۳۲