Skip to main content
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا:پس بی تردید با دشواری آسانی است.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا:پس بی تردید با دشواری آسانی است.

چشمات به موبایلته ببینی کی آنلاین میشه،ولی یکی هست همیشه آنلاینه، همیشه در دسترسه:اسـمـش خـــداس- مروارید زمانی با ارزش است و ارزشش بیشتر می شود که داخل صدف در انتهای اعماق اقیانوس باشد.مروارید داخل صدف در اعماق اقیانوس باشید بگذارید کسی که شما را میخواهد برای داشتن شما تلاش کند-ویدیو برای آپلود ندارم.کار های مهم تری دارم.دنیای مجازی را رها کنید به زندگی واقعی خود برگردید ما انسان ها وقت بسیار محدودی برای زندگی کردن داریم پس از وقت با ارزش خود به درستی استفاده کنید.کانال"* بَـسـتِـه شُـد*نـمـیام*"