استودیو خرم رودی

استودیو خرم رودی

آهنگ زندان - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۷
آهنگ یاد تو - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۵
بازخوانی آهنگ دنیا از حبیب محبیان ۰۲:۴۲
آهنگ دلبسته - خرم رودی ۰۱:۰۰
۱۶۶ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ رابطه - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۸
۲۶۴ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عیب نداره  از ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
آهنگ زیبای منتظر از ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
آهنگ نظر کن - ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
۱۸۷ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ عادت - ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
۳۸۸ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ زمونه ۰۰:۵۹
۹,۹۶۵ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ زاهد ۰۱:۰۱
۳۴۹ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ تدبیری نیست ۰۱:۴۷
۲۹۶ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ مزار ۰۱:۰۳
۱,۳۱۵ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ روز ازل ۰۰:۴۸
۴۳۲ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ درخت ۰۱:۱۸
۹۰۶ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ بهار ۰۱:۱۴
۲,۸۱۳ بازدید ۴ سال پیش
تیزر رسمی آلبوم روز ازل ۰۱:۰۹
۱۳۸ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ شه تشنه لب از ابوالفضل خرم رودی ۰۳:۲۷
آهنگ عاشقانه و احساسی قفس ۰۴:۱۴
۱۳,۰۸۱ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ زیبای چجور فراموشت کنم ۰۵:۰۰
۱,۳۲۶ بازدید ۵ سال پیش
آهنگ زیبا و شنیدنی تجربه کردیم ۰۲:۱۶
۱,۹۷۲ بازدید ۵ سال پیش
آهنگ زیبا و شنیدنی Starting Over ۰۷:۳۰
۷۳۹ بازدید ۵ سال پیش
آهنگ شاد و زیبای تمنای وصال ۰۳:۴۱
۳,۴۰۳ بازدید ۵ سال پیش