استودیو خرم رودی

استودیو خرم رودی

آهنگ زندان - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۷
۱۴۷ بازدید ۷ ماه پیش
آهنگ یاد تو - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۵
بازخوانی آهنگ دنیا از حبیب محبیان ۰۲:۴۲
آهنگ دلبسته - خرم رودی ۰۱:۰۰
۱۵۷ بازدید پارسال
آهنگ رابطه - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۸
آهنگ عیب نداره  از ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
آهنگ زیبای منتظر از ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
آهنگ نظر کن - ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
۱۷۷ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عادت - ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
۳۶۸ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ زمونه ۰۰:۵۹
۸,۹۴۸ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ زاهد ۰۱:۰۱
۳۲۰ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ تدبیری نیست ۰۱:۴۷
۲۸۲ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ مزار ۰۱:۰۳
۱,۲۹۸ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ روز ازل ۰۰:۴۸
۴۲۴ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ درخت ۰۱:۱۸
۹۰۱ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ بهار ۰۱:۱۴
۲,۷۸۸ بازدید ۳ سال پیش
تیزر رسمی آلبوم روز ازل ۰۱:۰۹
۱۱۸ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ شه تشنه لب از ابوالفضل خرم رودی ۰۳:۲۷
آهنگ عاشقانه و احساسی قفس ۰۴:۱۴
۱۳,۰۵۸ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ زیبای چجور فراموشت کنم ۰۵:۰۰
۱,۲۱۸ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ زیبا و شنیدنی تجربه کردیم ۰۲:۱۶
۱,۶۷۹ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ زیبا و شنیدنی Starting Over ۰۷:۳۰
۷۱۵ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ شاد و زیبای تمنای وصال ۰۳:۴۱
۳,۳۶۸ بازدید ۴ سال پیش