استودیو خرم رودی

استودیو خرم رودی

آهنگ زندان - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۷
۱۷۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
آهنگ یاد تو - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۵
بازخوانی آهنگ دنیا از حبیب محبیان ۰۲:۴۲
آهنگ دلبسته - خرم رودی ۰۱:۰۰
۱۶۴ بازدید پارسال
آهنگ رابطه - ابوالفضل خرم رودی ۰۰:۵۸
۲۶۰ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عیب نداره  از ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
آهنگ زیبای منتظر از ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
آهنگ نظر کن - ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
۱۸۱ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ عادت - ابوالفضل خرم رودی ۰۱:۰۰
۳۷۶ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ زمونه ۰۰:۵۹
۹,۵۴۵ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ زاهد ۰۱:۰۱
۳۴۲ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ تدبیری نیست ۰۱:۴۷
۲۹۲ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ مزار ۰۱:۰۳
۱,۳۰۸ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ روز ازل ۰۰:۴۸
۴۲۷ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ درخت ۰۱:۱۸
۹۰۴ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ بهار ۰۱:۱۴
۲,۸۰۱ بازدید ۳ سال پیش
تیزر رسمی آلبوم روز ازل ۰۱:۰۹
۱۳۶ بازدید ۳ سال پیش
آهنگ شه تشنه لب از ابوالفضل خرم رودی ۰۳:۲۷
آهنگ عاشقانه و احساسی قفس ۰۴:۱۴
۱۳,۰۷۶ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ زیبای چجور فراموشت کنم ۰۵:۰۰
۱,۲۸۹ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ زیبا و شنیدنی تجربه کردیم ۰۲:۱۶
۱,۸۷۲ بازدید ۴ سال پیش
آهنگ زیبا و شنیدنی Starting Over ۰۷:۳۰
۷۳۰ بازدید ۵ سال پیش
آهنگ شاد و زیبای تمنای وصال ۰۳:۴۱
۳,۳۹۰ بازدید ۵ سال پیش