Skip to main content
کیدتاکس
کانال تایید شده

کیدتاکس

کیدتاکس، مجموعه‌ای ویدئویی است که حول محور مسایل مربوط به کودکان و نوجوانان تهیه می‌شود. این پایگاه با رویکردی تحلیلی به مسایل، خصوصا در حوزه‌‌های هنری و فرهنگی، جهان کودک و نوجوان امروز را مرور می‌کند، و از رهگذر گفت‌وگو با دست‌اندرکاران حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری و نیز مدیران و سیاست‌گذاران، در کنار گزارش‌های موضوعی، نگاهی دارد به چالش‌های دنیای بچه‌های این سرزمین.