کیلویی چند؟
کیلویی چند؟

کانال تایید شده کیلویی چند؟

لباس مورد علاقه امو میپوشم! ۰۰:۵۲
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
مشکلات اضافه وزن در جامعه ۰۱:۰۰
۸۱ بازدید ۱ ماه پیش
این بار به خودم قول دادم لاغر بشم! ۰۰:۴۰
بدون آویزون شدم پوستم لاغر شدم! ۰۰:۵۹
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
عوامل تاثیرگذار در تناسب اندام ۰۱:۰۰
۱۷,۲۹۳ بازدید ۱ ماه پیش
کارگاه آموزشی مهرو پارسا ۰۰:۵۸
۶۳ بازدید ۱ ماه پیش
قسمت ۱۰ ( کورس  تناسب اندام) ۱۴:۴۳
۱۸۵,۳۷۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
قسمت ۹( جابه جایی مرز های تناسب اندام) ۱۱:۵۵
۱۵,۶۵۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
قسمت ۸ (جدال  و نبرد برای قهرمانی) ۱۴:۱۰
۲۱۵,۳۱۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
قسمت 7(جنجالی که  بچه ها درست کردن) ۱۴:۴۱
۲۴۱,۴۴۲ بازدید پارسال
قسمت ۶(جدال سخت برای برنده شده) ۱۱:۴۱
۳۰۹,۶۸۶ بازدید پارسال
قسمت۵(با کیلویی چند لاغر شو ،بعد پولم ببر!!) ۱۲:۴۰
قسمت چهارم(مسابقه ای که بهش مجوز ندادن)!! ۱۸:۲۳
قسمت دوم(عجیب ترین مسابقه لاغری قرن) ۱۵:۱۵
کیلویی چند ؟ (قسمت هفتم) ۱۰:۰۰
۴,۷۱۹ بازدید پارسال
کیلویی چند ؟ (قسمت ششم) ۱۰:۰۰
۱۰۶,۷۴۷ بازدید پارسال
کیلویی چند ؟ (شکم پارتی) ۱۰:۰۰
۳,۶۹۸ بازدید پارسال
کیلویی چند ؟ (قسمت ششم) ۱۰:۰۰
۲,۳۲۵ بازدید پارسال
کیلویی چند ؟ (قسمت پنجم) ۱۰:۰۰
۱۱۷,۲۹۶ بازدید پارسال
کیلویی چند ؟ (قسمت چهارم) ۱۰:۰۰
۱۸۶,۸۰۲ بازدید پارسال
کیلویی چند؟ - قسمت سوم ۱۰:۰۳
۹۵,۱۸۲ بازدید پارسال
کیلویی چند؟ - قسمت دوم ۱۰:۰۰
۱۰۴,۱۳۸ بازدید پارسال
کیلویی چند؟ - قسمت اول ۱۰:۰۰
۷۸,۵۷۲ بازدید پارسال