استاد کامران کهنموئی

استاد کامران کهنموئی

نقاشی هنری روی دیوار ۰۰:۱۵
۴۸ بازدید ۲ سال پیش
فیلم آموزش  اجزا صورت بصورت تند . ۰۱:۴۱
۹۱۵ بازدید ۳ سال پیش
آموزش نقاشی در منزل شما ۰۰:۲۵
۳۳۶ بازدید ۳ سال پیش
آموزش خصوصی طراحی و نقاشی ۰۰:۵۸
۹۱۸ بازدید ۳ سال پیش
ساخت ماکت های تزئینی  و معماری مینیاتوری ۰۰:۳۴
نمایشگاه نقاشی استاد کهنموئی و هنرجویان ۰۰:۵۸
سی دی های آموزش طراحی  ونقاشی سیاه قلم ۰۰:۳۷