Skip to main content
همه چیز از هر منبعی.(تکامل،خوشحالی،آزاد)

همه چیز از هر منبعی.(تکامل،خوشحالی،آزاد)

دقت کن ببین چه ورودی هایی داری و چه چیزهایی باورهای تو را شکل داده!. سیع کن با باورهای درست!، سالم زندگی کنی.

زودانزالی
10:30
زودانزالی
۲ ماه پیش

خودارضایی
08:41
خودارضایی
۲ ماه پیش

پورنوگرافی
12:29
پورنوگرافی
۲ ماه پیش

سکس چیست؟
08:29
سکس چیست؟
۲ ماه پیش