Skip to main content
♕❃ bts♥Heidi❃ ♕

♕❃ bts♥Heidi❃ ♕

زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق زندگی، فهم نفهمیدن هاست زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند چای مادر، که مرا گرم نمود نان خواهر، که به ماهی ها داد زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابیم.

bts-run-ep 98
31:05
bts-run-ep 98
۳ روز پیش

RUN BTS Ep97
36:54
RUN BTS Ep97
۱۰ روز پیش

bts-run-ep 96
36:29
bts-run-ep 96
۱۶ روز پیش

bts
03:02
bts
۱۸ روز پیش

MOST7_Vlive
1:00:58
MOST7_Vlive
۲۱ روز پیش

RUN BTS ep 95
35:43
RUN BTS ep 95
۲۴ روز پیش

bts-dionysus
04:15
bts-dionysus
۲۶ روز پیش

Seesaw_SUGA
04:18
Seesaw_SUGA
۱ ماه پیش

bts-So What
04:54
bts-So What
۱ ماه پیش
♥
02:09
۱ ماه پیش

BTS_ON_  MV
05:55
BTS_ON_ MV
۱ ماه پیش

RM vlog
10:06
RM vlog
۱ ماه پیش

j-hope vlog
13:57
j-hope vlog
۱ ماه پیش

jimin vlog
02:56
jimin vlog
۱ ماه پیش

suga vlog
09:48
suga vlog
۱ ماه پیش

Run BTS- EP.94
34:51
Run BTS- EP.94
۱ ماه پیش

bts
04:33
bts
۱ ماه پیش

EGO
03:23
EGO
۱ ماه پیش
bts
06:09
bts
۲ ماه پیش

bts run - ep 93
30:34
bts run - ep 93
۲ ماه پیش

v- vlog
07:46
v- vlog
۲ ماه پیش

jin vlog
08:21
jin vlog
۲ ماه پیش