لوحینه

لوحینه

شهید مجید قربان خانی مدافع حرم ۰۴:۰۴
۳,۰۲۰ بازدید ۲ سال پیش
شهید مدافع حرم؛ یک لحظه قبل از شهادت ۰۲:۵۲
داستان های شاهنامه - مرگ یزگرد ۲۱:۵۴
۱۰,۳۲۲ بازدید ۲ سال پیش
داستان های شاهنامه - دیو سپید ۲۱:۳۰
۲۲,۶۳۹ بازدید ۲ سال پیش
داستان های شاهنامه - زال و سیمرغ ۲۴:۱۶
۴,۷۵۱ بازدید ۲ سال پیش
داستان های شاهنامه -  رستم و شغاد ۲۱:۵۵
۴,۹۱۳ بازدید ۲ سال پیش
داستان های شاهنامه- داستان فرود ۲۱:۳۵
۲,۹۴۴ بازدید ۲ سال پیش
داستان های شاهنامه مرگ سیاوش ۲۱:۵۲
۴,۲۰۶ بازدید ۲ سال پیش
داستان های شاهنامه کیومرث ۲۱:۵۳
۱,۹۸۳ بازدید ۲ سال پیش
داستان های شاهنامه - اکوان دیو ۲۱:۴۷
۲,۶۴۷ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - راز و رازداری ۱۰:۱۲
۱,۰۲۳ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - آه هیزم شکن ۱۱:۵۰
۳,۰۶۲ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - شاگرد بخشنده ۱۲:۲۸
۲۴۹ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - تنور شکم ۱۰:۳۳
۲۶۹ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - کشتی گیر جوان ۲۷:۳۳
۷۶۳ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - حکم ناسپاسی ۱۳:۲۷
۳۷۲ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - سنگ یا پول ۱۵:۱۰
۲۲۳ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - دخل و خرج ۱۱:۲۶
۱۳۷ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - میزبان شکیبا ۱۴:۰۰
۱۲۷ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - خر گرفتن حاکم ۱۱:۵۳
۱۷۸ بازدید ۲ سال پیش
حکایت های سعدی - راز تندرستی ۱۲:۴۵
۳۰۰ بازدید ۲ سال پیش
دعای سمات - حاج مهدی سماواتی ۱۹:۳۷
۳۶,۹۰۶ بازدید ۲ سال پیش
دعای سمات - محسن فرهمند ۱۵:۱۱
۱۰,۸۵۶ بازدید ۲ سال پیش
دعای سمات - اباذرالحلوجی ۱۵:۰۲
۲,۱۰۵ بازدید ۲ سال پیش
دعای سمات  - قاسم موسوی قهار ۱۷:۳۸
۴۴,۸۴۵ بازدید ۲ سال پیش
دعای سمات - سید مهدی میرداماد ۱۷:۵۸
۹,۳۵۵ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - سید مهدی میرداماد ۳۷:۱۷
۱۱,۶۳۲ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - محمود کریمی همراه با متن ۴۴:۴۸
۳,۰۰۷ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - حاج مهدی سلحشور ۳۲:۴۵
۹,۹۴۵ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - حاج مهدی منصوری ۲۸:۵۳
۹,۱۳۶ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - محمود کریمی ۳۸:۲۰
۷,۴۹۵ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - حاج احمد اصفهانی (بسیار زیبا) ۱:۲۸:۵۲
دعای ندبه - مرحوم کافی ۴۹:۵۵
۱۶,۷۳۵ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - حاج مهدی سماواتی همراه با زیرنویس ۲۹:۵۴
دعای ندبه - اباذر الحلوجی ۴۴:۱۹
۱,۱۵۹ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - حاج مهدی سماواتی ۳۴:۰۵
۴,۰۰۰ بازدید ۲ سال پیش
دعای ندبه - محسن فرهمند ۲۶:۲۹
۱,۱۹۹ بازدید ۲ سال پیش
حکایتهای پندآموز سعدی - مرد نقابدار ۱۰:۲۴
حکایتهای پندآموز سعدی - پادشاه و گله بان ۱۱:۰۹
حکایتهای پندآموز سعدی - تاجر خسیس ۲۶:۵۶
حکایتهای پندآموزسعدی - راه بازگشت ۰۹:۳۹
حکایتهای پندآموز سعدی - چشم گاو ۰۴:۴۶
۱۳۹ بازدید ۲ سال پیش
حکایتهای پندآموز سعدی - قلعه دزدان ۱۱:۵۳
حکایتهای پندآموز سعدی - کباب بی نمک ۱۱:۰۵
حکایتهای پندآموز سعدی - جنگجوی نا پخته ۱۳:۰۵
ساخت هلیکوپتر ساده ۱۴:۰۶
۱,۹۳۱ بازدید ۲ سال پیش
حاج حسن خلج - زیارت عاشورا ۳۲:۱۷
۲,۹۸۰ بازدید ۲ سال پیش
زیارت عاشورا - حاج احمد اصفهانی ۱:۰۲:۳۴
۲۶,۳۶۳ بازدید ۲ سال پیش
زیارت عاشورا - سماواتی ۲۱:۰۷
۳,۱۰۱ بازدید ۲ سال پیش
زیارت عاشورا با صدای زیبای علی یوسفی ۱۲:۱۲
محسن فرهمند - زیارت عاشورا ۱۶:۴۹
۲,۸۳۶ بازدید ۲ سال پیش
دعای جوشن کبیر - همراه با متن فارسی و عربی ۱:۳۴:۱۱
میثم مطیعی - دعای جوشن کبیر ۱:۲۶:۱۹
۴,۹۷۸ بازدید ۲ سال پیش
اباذر الحلوجی - دعای جوشن کبیر ۱:۱۵:۴۴
۲,۸۵۹ بازدید ۲ سال پیش
میرداماد - دعای جوشن کبیر ۱:۲۲:۳۹
۱,۵۵۹ بازدید ۲ سال پیش
محسن فرهمند - دعای جوشن کبیر ۱:۰۸:۱۹
۱۰,۴۹۵ بازدید ۲ سال پیش