مداحی فشی

مداحی فشی

به یاد درگذشته گان سال 1395 ۰۴:۵۲
۱,۳۱۲ بازدید ۳ سال پیش
میکس دوم از سری میکس های پاییز ۰۶:۰۶
۲۱۵ بازدید ۳ سال پیش
میکس پاییزی از تصاویر روستای فش ۰۴:۴۸
۵۶۹ بازدید ۳ سال پیش
میکس مناظر روستای فش ۰۹:۱۵
۴۴۹ بازدید ۳ سال پیش
مستند قدیمی راجب روستای فش ۲۵:۲۲
۲,۴۶۰ بازدید ۳ سال پیش
میکس فیلم هوایی از روستای فش ۰۴:۱۴
۲۸۳ بازدید ۳ سال پیش
میکس پنج شبه  سری اول ۰۶:۳۵
۵۱۸ بازدید ۳ سال پیش
میکس سری دوم با همکاری رضا مرآتی گل ۰۲:۱۲
دسته سینه زنی زیرپل ۰۱:۱۰
۸۴۹ بازدید ۳ سال پیش
میکس عزای امام حسین در سال 95 سری 1 ۰۴:۲۰
۵۷۴ بازدید ۳ سال پیش
دسته زنجیر زنی روز عاشورا 1395 ۰۲:۵۷
۴۴,۱۵۴ بازدید ۳ سال پیش
سلام و یکی شدن دو دسته سینه زنی روستای فش ۰۱:۲۵
هیئت سینه زنی روز سوم محرم روستای فش 1395 ۰۲:۳۴
شب تاسوعا مسجد بلینه 1395 روستای فش ۰۱:۴۳
میکس عکس های کربلا ۰۱:۱۴
۲,۷۰۷ بازدید ۳ سال پیش
تعزیه سال 94به دوربین غلام عظیمی ۳۷:۲۶
۴,۷۴۸ بازدید ۴ سال پیش
مرثیه سرایی مرحوم  حاجی عنایت ۰۷:۵۳
۲۳۸ بازدید ۴ سال پیش
عرب خانی مراسم سوم محرم 1394روستای فش ۰۳:۴۳
خیمه سوزانی محرم 1394 روستای فش ۰۱:۲۱
۵۵۷ بازدید ۴ سال پیش
مراسم روز سوم  روستای فش 1394 ۰۳:۳۲
۷۳۴ بازدید ۴ سال پیش
مراسم سینه زنی مسجد بلینه 1394 ۰۲:۴۸
۴۶۷ بازدید ۴ سال پیش
حقوق بشر اسلامی ۰۰:۳۱
۷۸ بازدید ۵ سال پیش