Skip to main content
مداحی فشی

مداحی فشی

فش نام زادگاه من است که از توابع شهر کنگاور و در فاصله 100 کیلومتری شهر کرمانشاه واقع شده و تنها مرجع فایل های مداحی و... روستا است.