مهدی کاردان

مهدی کاردان

شاخه خودت رو پیدا کن ۰۱:۱۴
زندگیت ارزش داره؟ ۰۱:۰۹
دشمن رو بشناس ۰۰:۵۴
۱۱ ماه پیش
ایست به گفتگوی درونی ۰۱:۲۵
میلیاردر یک‌شبه ۰۱:۰۵
پز چیو میدی؟ ۰۱:۰۶
۱۲ ماه پیش
راز موفقیت سقراط ۰۱:۳۹
یک راز پیدا کردم ۰۱:۳۴
هدف بی‌ارزش ۰۱:۳۵
بیا بسازیمش ۰۱:۴۸
زمان شکرگزاری ۰۱:۱۴