مهدی کاردان

مهدی کاردان

شاخه خودت رو پیدا کن ۰۱:۱۴
زندگیت ارزش داره؟ ۰۱:۰۹
دشمن رو بشناس ۰۰:۵۳
ایست به گفتگوی درونی ۰۱:۲۴
میلیاردر یک‌شبه ۰۱:۰۵
پز چیو میدی؟ ۰۱:۰۶
۲ سال پیش
راز موفقیت سقراط ۰۱:۳۸
یک راز پیدا کردم ۰۱:۳۴
هدف بی‌ارزش ۰۱:۳۴
۲ سال پیش
هم‌رنگ جماعت میشی ۰۲:۰۲
بیا بسازیمش ۰۱:۴۸
۲ سال پیش
تو خیلی تاثیرگذاری ۰۲:۱۰
زمان شکرگزاری ۰۱:۱۴