مهدی کاردان

مهدی کاردان

کمپین صد روزه(38)وظیفه ماست ۰۱:۰۹
۲۷ بازدید ۱۰ ساعت پیش
کمپین صد روزه(37) هم‌رنگ جماعت نشو ۰۱:۳۲
کمپین صد روزه(36)خاکستری نباشیم ۰۱:۲۷
۳۱ بازدید ۲ روز پیش
کمپین صد روزه(35)به اردک‌ها توجه نکن ۰۱:۱۵
کمپین صد روزه(34) شرایط خوب نیست ۰۱:۰۳
۲۸ بازدید ۴ روز پیش
کمپین صد روزه(33)به حرفشون گوش نده ۰۱:۰۴
کمپین صد روزه(32) این که کاری نداره ۰۱:۱۷
کمپین صد روزه(31) حرکت به سمت سرازیری ۰۱:۴۰
کمپین صد روزه(29)یک بهونه خوب برای تنبلی ۰۱:۲۴
کمپین صد روزه(28)آموزش نبینید ۰۱:۱۷
۶۱ بازدید ۱۰ روز پیش
کمپین صد روزه(27)زوم کن ۰۱:۲۶
۴۰ بازدید ۱۱ روز پیش
کمپین صد روزه(26)نکته مهم مسیر موفقیت ۰۱:۲۳
کمپین صد روزه(25)هدفت رو عوض کن ۰۱:۵۰
۴۵ بازدید ۱۳ روز پیش
کمپین صد روزه(24)جا برای همه هست ۰۱:۳۴
۳۶ بازدید ۱۴ روز پیش
کمپین صد روزه(23) بهاشو پرداخت کن ۰۱:۰۲
۳۶ بازدید ۱۵ روز پیش
کمپین صد روزه(22)خوشبختی؟ شاید بعدا! ۰۱:۲۵
کمپین صد روزه(21)هدف 200 هزار تومانی ۰۱:۴۵
کمپین صد روزه(20) با غم رقیب قوی چه کنم؟ ۰۱:۲۸
کمپین صد روزه(18) 3 انتخاب بعد از شکست ۰۱:۴۸
کمپین صد روزه(16)متعهد باشیم ۰۱:۱۱
۴۱ بازدید ۲۲ روز پیش
کمپین صد روزه(15) نسخه یکسان ممنوع ۰۱:۲۳
۵۲ بازدید ۲۳ روز پیش
کمپین صد روزه(14)حیفه! ۰۱:۲۴
۷۳ بازدید ۲۴ روز پیش
کمپین صد روزه(13)عاشق شکست باشیم ۰۰:۵۸
۳۹ بازدید ۲۵ روز پیش
مهربون باشیم ۰۱:۰۶
۳۱ بازدید ۲۶ روز پیش
فقط 5 ثانیه فرصت داریم ۰۱:۱۷
۱۷ بازدید ۲۶ روز پیش
تصمیم‌گیری با منطق ۰۱:۲۰
۲۳ بازدید ۲۶ روز پیش
عملگرایی در 2 دقیقه ۰۱:۳۳
۱۷ بازدید ۲۶ روز پیش
مدیریت استرس ۰۱:۳۱
۳۱ بازدید ۲۶ روز پیش
کمپین صد روزه(12)موفقیت فست فودی ۰۱:۰۸
۳۴ بازدید ۲۶ روز پیش
توهم ثابت بودن ۰۰:۵۵
۲۰ بازدید ۲۷ روز پیش
خوش شانس باشیم ۰۱:۲۷
۲۲ بازدید ۲۷ روز پیش
مثل فیل‌ها رفتار نکنیم ۰۱:۲۹
۲۷ بازدید ۲۷ روز پیش
قربانی نباشیم ۰۱:۲۵
۱۶ بازدید ۲۷ روز پیش
واکنش افراد در برابر شکست ۰۱:۱۷
۸ بازدید ۲۷ روز پیش
کمپین صد روزه (11) کپی کار نباشیم ۰۱:۲۷
۳۸ بازدید ۲۷ روز پیش
ملاقات با 10 سال آینده ۰۱:۱۷
۳۰ بازدید ۲۷ روز پیش
فقط مرده‌ها مشکلی ندارن ۰۱:۱۲
۲۹ بازدید ۲۷ روز پیش
نصیحتی از بیل گیتس ۰۱:۰۵
۳۲ بازدید ۲۷ روز پیش
تلاشمو می‌کنم ممنوع ۰۰:۵۵
۳۱ بازدید ۲۷ روز پیش
مثل بچه‌ها رفتار کنیم ۰۱:۱۷
۲۱ بازدید ۲۷ روز پیش
کمپین صد روزه(10) مشکلات تکراری ۰۱:۲۳
۴۵ بازدید ۲۸ روز پیش
در مسیر هدف کم نیاریم ۰۱:۰۹
۲۱ بازدید ۲۹ روز پیش
همه جا نه نگیم ۰۱:۲۵
۳۸ بازدید ۲۹ روز پیش
نه گفتن یاد بگیریم ۰۱:۳۴
۳۶ بازدید ۲۹ روز پیش
از نه نترس ۰۱:۴۴
۲۲ بازدید ۲۹ روز پیش
کایزن، موفقیت به سبک ژاپنی‌ها ۰۱:۰۸
۲۵ بازدید ۲۹ روز پیش
کمپین صد روزه(9) مالتی تسکینگ ۰۱:۳۶
۴۳ بازدید ۲۹ روز پیش
اسیر موفقیت‌های مقطعی نشیم ۰۱:۲۲
۳۱ بازدید ۱ ماه پیش
کمال‌گرایی ممنوع ۰۱:۲۱
۲۸ بازدید ۱ ماه پیش
تمرکز روی هدف ۰۱:۳۸
۳۴ بازدید ۱ ماه پیش
هدف‌های دم دستی انتخاب نکنیم ۰۱:۱۶
۲۷ بازدید ۱ ماه پیش
رفتارهای خودمون رو اصلاح می‌کنیم ۰۱:۴۲
کمپین صد روزه(8)دو دلی ۰۱:۲۱
۳۷ بازدید ۱ ماه پیش
بازنده نباشیم ۰۱:۲۱
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
2 هدف در یک زمان ۰۱:۵۵
۳۰ بازدید ۱ ماه پیش
بردهای کوچکمون رو جشن بگیریم ۰۱:۲۹
۳۷ بازدید ۱ ماه پیش
در مسیر صحیح بمانیم ۰۱:۳۱
۲۹ بازدید ۱ ماه پیش