مجید رشیدی

مجید رشیدی

تست باورهای مالی ۰۳:۱۱
گوش بده تا بخره ۰۱:۵۳
فروش احساسی ۰۳:۰۹
از خدا چی ساختی؟ ۰۰:۵۱
شغلت رو عوض نکن ۰۱:۰۰
فرار از رکود_قسمت سوم ۰۳:۱۳
فرار از رکود_قسمت دوم ۰۳:۳۱
فرار از رکود_قسمت اول ۰۴:۵۲
ایده پولساز-کافه فان ۰۵:۱۷
بشکن و زیباتر شو ۰۲:۳۳
فوت میلیاردی ۰۵:۳۳
۲ سال پیش
به من بگو چرا؟؟؟ ۰۳:۳۳
بسته بندی ۰۱:۰۹
۲ سال پیش