مجید رشیدی

مجید رشیدی

تست باورهای مالی ۰۳:۱۱
انتخاب های دم دستی ۰۲:۴۰
گوش بده تا بخره ۰۱:۵۳
فروش احساسی ۰۳:۰۹
۷ ماه پیش
به چی افتخار میکنی؟ ۰۱:۱۰
از خدا چی ساختی؟ ۰۰:۵۱
کفش مشتری رو پات کن ۰۲:۱۶
سه ویژگی شریک حرفه ای ۰۲:۵۸
بزرگ ترین راز ثروت ۰۰:۵۳
چرا انقدر عجله داری؟ ۰۰:۵۹
شغلت رو عوض نکن ۰۱:۰۰
برای پول،بیشتر کار نکن ۰۳:۳۹
بشکن و زیباتر شو ۰۲:۳۳
فوت میلیاردی ۰۵:۳۳
به من بگو چرا؟؟؟ ۰۳:۳۳
بسته بندی ۰۱:۰۹
پارسال