مجید رشیدی

مجید رشیدی

تست باورهای مالی ۰۳:۱۱
انتخاب های دم دستی ۰۲:۴۰
گوش بده تا بخره ۰۱:۵۳
فروش احساسی ۰۳:۰۹
۲ سال پیش
به چی افتخار میکنی؟ ۰۱:۰۹
از خدا چی ساختی؟ ۰۰:۵۱
کفش مشتری رو پات کن ۰۲:۱۶
سه ویژگی شریک حرفه ای ۰۲:۵۸
بزرگ ترین راز ثروت ۰۰:۵۳
چرا انقدر عجله داری؟ ۰۰:۵۸
شغلت رو عوض نکن ۰۰:۵۹
فرار از رکود_قسمت سوم ۰۳:۱۳
فرار از رکود_قسمت دوم ۰۳:۳۱
فرار از رکود_قسمت اول ۰۴:۵۲
ایده پولساز-کافه فان ۰۵:۱۶
بشکن و زیباتر شو ۰۲:۳۳
فوت میلیاردی ۰۵:۳۳
۳ سال پیش
به من بگو چرا؟؟؟ ۰۳:۳۳
بسته بندی ۰۱:۰۹
۳ سال پیش