فراورده های لبنی مانی ماس

فراورده های لبنی مانی ماس

آش ماست ۰۰:۵۰
پارسال
پیک نیک مانی ماس ۰۰:۵۴
آفوگاتو ۰۰:۵۷
پارسال
جامبو شلز تن ماهی ۰۰:۵۹
تاپینگ پیتزا ۰۰:۲۳
دوغ  ترش مانی ماس ۰۰:۲۰
پاستا آلفردو ۰۰:۵۵
دوغ و گوشفیل ۰۰:۳۹
عاشورا ۰۰:۲۱
پارسال
املت مکزیکی ۰۰:۴۶
اسنک مرغ و قارچ ۰۰:۵۶
عید غدیر خم مبارک ۰۰:۲۶
عید قربان ۰۰:۲۲
پارسال
املت پنیری ۰۰:۴۷
همه جا با مانی ماس ۰۰:۴۲
شیر کم چرب لب ساحل ۰۰:۱۵
کشک 500 ۰۰:۱۷
پارسال
پیتزای با کیفیت ۰۳:۰۲
شیر  کاکائو ۰۰:۳۱
کارخانه مانی ماس ۰۰:۴۷
صبحانه سالم ۰۰:۵۰
دوغ ترش مانی ماس ۰۰:۴۶
افطار با مانی ماس ۰۰:۴۹
سیب زمینی تنوری ۰۰:۵۸
سوپ جو ۰۰:۴۵
پارسال
سالاد کلم ۰۰:۵۴
پارسال
پاستا چوبی ۰۰:۵۵
نوروزتان پیروز ۰۱:۰۱
نان سیر ۰۰:۵۷
پارسال
روز مهندس ۰۱:۵۱
پارسال
ته چین ۰۰:۵۹
پارسال
سالاد فتوش ۰۰:۵۴
کوکو بروکلی ۰۰:۵۸
آش دوغ ۰۰:۴۹
پارسال
مسابقه های مانی ماس ۰۰:۱۱
پاستای وجی - vegi pasta ۰۰:۵۶
مسابقه های مانی ماس ۰۰:۱۱
راتای کشک مانی ماس ۰۰:۵۸
مسابقه مانی ماسی ۰۰:۰۸
یلدای مانی ماسی ۰۰:۱۴
مسابقه های مانی ماس ۰۰:۱۳
تست فرانسوی - French toast ۰۱:۰۱