اپلیکیشن مانکن

اپلیکیشن مانکن

سوزاندن 100 کالری در چند دقیقه / اپلیکیشن مانکن ۰۷:۲۲
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۴:۱۶
۲۲۷ بازدید ۲۵ روز پیش
25 تمرین برترTRX / اپلیکیشن مانکن ۰۵:۵۷
۱۳۲ بازدید ۲۵ روز پیش
یوگا برای کاهش وزن / اپلیکیشن مانکن ۳۰:۳۳
20 تمرین حرفه ای شکم / اپلیکیشن مانکن ۰۴:۴۳
10 تمرین هوازی / اپلیکیشن مانکن ۰۱:۴۵
۱۷۴ بازدید ۱ ماه پیش
تمرینات زومبا /  اپلیکیشن مانکن ۰۳:۲۵
۳۷۷ بازدید ۱ ماه پیش
16 تمرین استپ ایروبیک / اپلیکیشن مانکن ۰۵:۳۳
10 تمرین برتر با جیم بال / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۰۷
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۱۴
۱۸۶ بازدید ۱ ماه پیش
5 دقیقه تمرین داخلی ران / اپلیکیشن مانکن ۰۶:۳۱
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۲:۵۹
۱۲۶ بازدید ۱ ماه پیش
10 دقیقه تمرینات وزن بدن / اپلیکیشن مانکن ۱۱:۰۲
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۴۳
۱۷۵ بازدید ۱ ماه پیش
تمرینات زومبا / اپلیکیشن مانکن ۰۳:۵۶
۱۴۸ بازدید ۱ ماه پیش