مدال
مدال

کانال تایید شده مدال

چالش جعبه داغ مدال‌ شو با هادی طباطبایی ۰۰:۵۳
رادیو مدال (۶۱): بیرانوند در آ اس رم؟ ۰۴:۰۲
چالش جعبه داغ مدال‌ شو با هادی طباطبایی ۱۲:۵۵