Skip to main content
★Minala_exo★

★Minala_exo★

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق “انسان” بودن ماست . . . (به دلیل مدرسه ها فط چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه میام)

معرفی خودم
00:03
معرفی خودم
۳ ماه پیش