تلویزیون مهاجر

تلویزیون مهاجر

حقوق کارگر در کانادا - ایمنی محل کار ۰۱:۰۰
سبیل در کانادا ۰۰:۵۸
۸۰ بازدید ۵ ماه پیش
تشخیص دلار تقلبی ۰۰:۵۶
۱,۱۸۶ بازدید ۸ ماه پیش
مصاحبه با معلم 11 ساله زبان انگلیسی در آمریکا ۲۰:۵۸
معرفی مهاجر تی وی ۰۱:۳۷
۱۷۵ بازدید پارسال
من یک مهاجرم - قسمت اول ۰۱:۰۰
۷۷۴ بازدید پارسال