آموزش زبان انگلیسی با آکادمی روان

کانال تایید شده آموزش زبان انگلیسی با آکادمی روان

کالوکیشن‌های save ۰۵:۰۵
ادویه‌ها به انگلیسی ۰۸:۰۴
کالوکیشن‌های فعل Draw ۰۶:۱۰
کالوکیشن‌های فعل Break ۰۹:۲۵
مهارت‌ های نرم چیست؟ ۰۱:۵۲
گرامر No Matter ۰۴:۱۵
۱۰ ماه پیش
هوش مصنوعی یا AI چیست؟ ۰۵:۲۷
گرامر How often در انگلیسی ۰۵:۰۵
صدای /ʒ/ < ژ > در انگلیسی ۱۳:۴۲