محمد کریمی

محمد کریمی

نظرات دانشجویان ۰۰:۳۴
۵۰ بازدید ۱۱ روز پیش
پکیج جامع ۰۰:۰۹
۵ بازدید ۱۱ روز پیش
پکیج جامع مکالمه زبان انگلیسی ۰۱:۰۲
۳۹ بازدید ۱۱ روز پیش
نظر خانم گنجی راجع به پکیج جامع ۰۰:۳۰
۳۸ بازدید ۱۱ روز پیش
نظرات راجع به بسته‌های استاد کریمی ۰۰:۲۹
آدرس دادن در زبان انگلیسی ۱۴:۳۵
۹,۲۴۷ بازدید ۲۶ روز پیش
پر کاربرد ترین ضرب المثل‌های انگلیسی ۰۶:۳۰
ضرب المثل‌ّهای پر کاربرد در انگلیسی ۰۹:۳۴
بهترین روش برای یادگیری زبان انگلیسی ۰۵:۲۰
آموزش زبان با آهنگ BIg love havana ۰۴:۱۰
۹۳ بازدید ۱ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی | اگر جای یکی بودم ۰۱:۲۱
آموزش زبان انگلیسی | 4 روش چه خبر در زبان ۰۰:۴۷
آموزش زبان انگلیسی | جشن گرفتن به انگلیسی ۰۳:۰۷
آموزش زبان انگلیسی | خوش بگذره به 4 روش ۰۱:۰۰
آموزش زبان انگلیسی | بازی با تلفظ ها ۰۰:۵۸
آموزش زبان انگلیسی | واژه make ۰۲:۳۱
۸۷ بازدید ۶ ماه پیش
پست occur ۰۲:۱۷
۳۷ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی | اشتباه رایج ۰۲:۲۳
آموزش زبان انگلیسی | اشتباه رایج ۰۲:۲۳
آموزش زبان انگلیسی | پیشوند en ۰۰:۵۴
۴۵ بازدید ۶ ماه پیش
آموزش زبان انگلیسی | آموزش واژه غیرت ۰۰:۵۴
آموزش زبان انگلیسی | تفاوت Live / Live / Life⁣ ۰۰:۳۸
آموزش زبان انگلیسی | ‌لایو آموزشی ۳۱:۰۰
آموزش زبان انگلیسی | لایو آموزشی ۳۷:۲۹
آموزش زبان انگلیسی | ‌لایو آموزشی ۳۳:۲۶
آموزش زبان انگلیسی |  ‌لایو آموزشی ۲۸:۳۳
آموزش زبان انگلیسی |  لایو آموزشی ۲۵:۲۷
آموزش زبان انگلیسی |  ‌تفاوت Plan & Schedule ۰۱:۲۱
آموزش زبان انگلیسی |  لایو آموزشی مکالمه ۲۷:۵۷
آموزش زبان انگلیسی | سه کاربرد فعل Take ۰۰:۵۴