مهندس جوان

مهندس جوان

آرماتور بندی ۰۳:۵۲
۳ سال پیش
سازه نگهبان خرپایی ۰۲:۰۰
اولین قدم خاکبرداری ۰۱:۴۳
لوله کشی فاضلاب ۰۳:۲۰
طراحی آشپزخانه ۰۱:۴۹
روش اجرای تاپ داون ۰۲:۲۱
اجرای سنگ نما ۰۱:۵۹
بتن ریزی فونداسیون ۰۳:۰۳
جاگذاری ستون ۰۲:۱۳
۳ سال پیش
پنل جی ار سی ۰۰:۵۳
۳ سال پیش
نقد و بررسی پاساژ ارگ ۰۲:۵۰
گروت ریزی ۰۱:۴۸
۳ سال پیش
مجتمع مسکونی گلستان ۰۱:۳۷
گرمایش از کف ۱۴:۵۰
۳ سال پیش
قالب بندی دیوار برشی ۰۲:۱۱
اجرای سقف کوبیاکس ۰۳:۲۵
اجرای سقف کناف ۰۲:۱۶
دیوار کشی ۰۴:۱۶
۳ سال پیش
سقف یوبوت ۰۲:۴۱
۳ سال پیش
سقف اینتل دک ۰۲:۴۰
۳ سال پیش
باز کردن قالب بتن ۰۱:۵۵
طراحی آشپزخانه ۰۱:۴۹
فونداسیون ۰۲:۳۰
۳ سال پیش
نیلینگ چیست؟ ۰۱:۴۱
۳ سال پیش