مهندس جوان

مهندس جوان

آرماتور بندی ۰۳:۵۳
لوله کشی فاضلاب ۰۳:۲۰
طراحی آشپزخانه ۰۱:۴۹
اجرای سنگ نما ۰۱:۵۹
جاگذاری ستون ۰۲:۱۳
پنل جی ار سی ۰۰:۵۴
گروت ریزی ۰۱:۴۹
پارسال
گرمایش از کف ۱۴:۵۰
اجرای سقف کوبیاکس ۰۳:۲۵
اجرای سقف کناف ۰۲:۱۶
دیوار کشی ۰۴:۱۷
پارسال
سقف یوبوت ۰۲:۴۲
پارسال
سقف اینتل دک ۰۲:۴۰
باز کردن قالب بتن ۰۱:۵۶
طراحی آشپزخانه ۰۱:۴۹
فونداسیون ۰۲:۳۱
نیلینگ چیست؟ ۰۱:۴۲