شرکت منیب

شرکت منیب

شستشوی التراسونیک ۰۰:۳۶
۵۵ بازدید ۹ ماه پیش
شستشوی قطعات موتور خودرو ۰۲:۰۰
۹۷ بازدید پارسال
شستشوی طلاجات در حمام التراسونیک ۰۲:۰۰
شستن لوله با واترجت صنعتی فشار قوی ۰۱:۰۰
عملیات قطعه شویی در حمام التراسونیک ۰۲:۰۰
حذف رسوبات از لوله ها با واترجت صنعتی ۰۱:۰۰
شستشوی طلا با دستگاه التراسونیک ۰۲:۰۰
زنگ بری کشتی با واترجت صنعتی ۰۱:۰۰
واترجت صنعتی - شستشوی جدول خیابان ۰۰:۳۶
زنگ بری فلزات در حمام التراسونیک ۰۲:۰۰
کاربرد واترجت در زنگ بری سطح فلزات ۰۱:۰۰
برش لاستیک با واترجت فوق فشار قوی ۰۱:۰۰
عملیات برش پلیمر با واترجت فشار قوی ۰۱:۰۰
شستشوی پیست تارتان ۰۱:۰۰
۵۸ بازدید پارسال
نظافت صنعتی با واترجت فالش آلمان ۰۱:۰۰
۱۱۷ بازدید ۲ سال پیش
شستشوی سطوح چرب با واترجت آب گرم ۰۱:۰۰
شستشوی نما در سازه های صنعتی ۰۱:۱۷
۷۹ بازدید ۲ سال پیش
شستشوی سطوح با واترجت ۰۰:۴۰
۹۰ بازدید ۲ سال پیش
جت زنی در پالایشگاه ۰۰:۳۳
۱۵۵ بازدید ۲ سال پیش
نظافت صنعتی قطعات زنگ زده ۰۲:۴۷
۸۰ بازدید ۲ سال پیش
تخریب بتن سازه های بتنی با واترجت ۰۱:۰۰
تخریب بتن معیوب با واترجت ۰۱:۰۰
۳۹۶ بازدید ۳ سال پیش
شستشوی مبدل حرارتی با واترجت ۰۰:۴۱
۲۲۱ بازدید ۳ سال پیش
اجاره دستگاه واترجت برای تخریب بتن ۰۱:۰۵