سامان گرامی

سامان گرامی

‎⁨چه پیجی برای تبلیغ مناسب است⁩ ۰۳:۳۳
چرا پیج من بلاک شده است؟ ۰۲:۲۹
۲۰۶ بازدید پارسال
الگوریتم اینستاگرام ۰۱:۲۰
۱۱۹ بازدید پارسال
پایین آمدن میزان لایک ها ۰۳:۴۷
۸۸ بازدید پارسال
چرا فالوور فیک نخریم ۰۹:۳۵
۸۸ بازدید پارسال
دیسیبل شدن پیج اینستاگرام ۰۲:۳۸
۱۳۷ بازدید پارسال