سامان گرامی

سامان گرامی

‎⁨چه پیجی برای تبلیغ مناسب است⁩ ۰۳:۳۳
چرا پیج من بلاک شده است؟ ۰۲:۲۹
۲۰۱ بازدید پارسال
الگوریتم اینستاگرام ۰۱:۲۰
۱۱۶ بازدید پارسال
پایین آمدن میزان لایک ها ۰۳:۴۷
۸۷ بازدید پارسال
چرا فالوور فیک نخریم ۰۹:۳۵
۶۸ بازدید پارسال
دیسیبل شدن پیج اینستاگرام ۰۲:۳۸
۱۳۱ بازدید پارسال