سامان گرامی

سامان گرامی

‎⁨چه پیجی برای تبلیغ مناسب است⁩ ۰۳:۳۳
چرا پیج من بلاک شده است؟ ۰۲:۲۹
۱۹۳ بازدید پارسال
الگوریتم اینستاگرام ۰۱:۲۰
۱۰۴ بازدید پارسال
پایین آمدن میزان لایک ها ۰۳:۴۷
۸۴ بازدید پارسال
چرا فالوور فیک نخریم ۰۹:۳۵
۶۴ بازدید پارسال
دیسیبل شدن پیج اینستاگرام ۰۲:۳۸
۱۲۰ بازدید پارسال