پایگاه اطلاع رسانی صنعت

کانال تایید شده پایگاه اطلاع رسانی صنعت

توضیحات

پایگاه اطلاع رسانی صنعت (www.myindustry.ir) یک پورتال تخصصی در زمینه مدیریت است که تمام نیازهای اطلاعاتی و دانشی یک مدیر را مرتفع می سازد. فیلمهای مدیریتی را در کانال پایگاه اطلاع رسانی صنعت دنبال کنید.

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴