Skip to main content
i pυяplɘ bтƨ∞ηαzι

i pυяplɘ bтƨ∞ηαzι

هـمونـ قد کِـ واسـ یـکىـ میشـمـ فــرشتهـ~میتونـمـ واسـ یـکىـ دیگـ خـودِ شیطـانـ بـاشمـ...!!!♥ ᶤ ᵖᵘʳᵖˡᵉ кнαтєяєн♥لیـدِریـ دوســـ♥ـــــ