ناب آفرینی

ناب آفرینی

پدر صنایع غذایی ایران را بهتر بشناسید ۴۷:۳۸
مهاجرت معکوس ۲۱:۰۰
۸۵ بازدید ۲ سال پیش
مزایای کار گروهی ۰۱:۲۲
۲۵,۹۹۰ بازدید ۲ سال پیش
مستند آموزش فروشندگی ۱:۱۹:۳۱
۱۲,۳۷۱ بازدید ۲ سال پیش
از پشتکار تا موفقیت ۲۱:۴۵
۱۲۱ بازدید ۲ سال پیش
کسب و کار خلاقانه ۰۲:۴۱
۱۹۶ بازدید ۲ سال پیش
از قهرمانی جهان تا مدیریت کسب و کار ۱۷:۱۴
از جوجه ده روزه تا ده دوره کارآفرین نمونه ۰۲:۱۲
پرورش شترمرغ ۰۲:۵۷
۱,۳۲۰ بازدید ۲ سال پیش
از کارتن خوابی تا کارآفرینی ۰۲:۴۹
۲,۸۶۲ بازدید ۲ سال پیش
کارآفرین قرن؛ میرمصطفی عالی نسب ۵۸:۰۵
۸۹۷ بازدید ۲ سال پیش
داستان زندگی بانوی کارآفرین ۳۶:۵۶
۳۷۶ بازدید ۲ سال پیش
توصیه های "جک ما" موسس علی بابا به جوانان ۰۴:۰۹
حمایت از کارآفرینان در اروپا ۰۳:۱۰
۲,۹۷۴ بازدید ۲ سال پیش