Skip to main content
۲,۷۳۷ بازدید

  • physicsdepratment
  • تابش
  • Saeed.N

از کارتن خوابی تا کارآفرینی

ناب آفرینی
ناب آفرینی
منتشر شده در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۹۷

کارتن خوابی که پس از 36 سال به زندگی بازگشته و ضمن راه اندازی کسب و کارش اشتغال زایی هم کرده است.