در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش کارآفرینی حرفه ای | علی خادم الرضا

علی خادم الرضا
علی خادم الرضا

آموزش کارآفرینی حرفه ای منتشر شد. در آموزش کارآفرینی حرفه ای راجع به الگوها، روشها، راهکارها و استراتژی های کارآفرینی پیشرفته در شرایط پیچیده و سخت امروزی صحبت می شود.
در آموزش کارآفرینی حرفه ای پیشرفته، ابتدا ابعاد و مولفه های کارآفرینی تعریف می شود، سپس الگوی های اقدام کارآفرینانه سنتی و نو ظهور تعریف می شوند. الگوهای اقدامی مانند الگوی اقدام علّی Causation الگوی اقدام امکان گرایی یا اثر سازی Effectuation الگوی اقدام بریکولاژ در کارآفرینی Bricolage معرفی می شوند. در بخش پایانی آموزش کارآفرینی حرفه ای جمع بندی و پیشنهادات راهبردی و اجرایی برای موفقیت در کارآفرینی در شرایط پیچیده ارائه می شود. مفاهیمی مانند bootstraping, MVP استراتژی سازی و مکاتب استراتژی کارآفرینی و یادگیری، خلق سبد محصولات و خدمات، STP و تقسیم بندی هوشمندانه بازار و... نمونه هایی از این موارد هستند.
توضیحات کامل درباره آموزش کارآفرینی حرفه ای را در لینک زیر مطالعه کنید.


https://alikhademoreza.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-1

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش کارآفرینی حرفه ای | علی خادم الرضا

۱ لایک
۰ نظر

آموزش کارآفرینی حرفه ای منتشر شد. در آموزش کارآفرینی حرفه ای راجع به الگوها، روشها، راهکارها و استراتژی های کارآفرینی پیشرفته در شرایط پیچیده و سخت امروزی صحبت می شود.
در آموزش کارآفرینی حرفه ای پیشرفته، ابتدا ابعاد و مولفه های کارآفرینی تعریف می شود، سپس الگوی های اقدام کارآفرینانه سنتی و نو ظهور تعریف می شوند. الگوهای اقدامی مانند الگوی اقدام علّی Causation الگوی اقدام امکان گرایی یا اثر سازی Effectuation الگوی اقدام بریکولاژ در کارآفرینی Bricolage معرفی می شوند. در بخش پایانی آموزش کارآفرینی حرفه ای جمع بندی و پیشنهادات راهبردی و اجرایی برای موفقیت در کارآفرینی در شرایط پیچیده ارائه می شود. مفاهیمی مانند bootstraping, MVP استراتژی سازی و مکاتب استراتژی کارآفرینی و یادگیری، خلق سبد محصولات و خدمات، STP و تقسیم بندی هوشمندانه بازار و... نمونه هایی از این موارد هستند.
توضیحات کامل درباره آموزش کارآفرینی حرفه ای را در لینک زیر مطالعه کنید.


https://alikhademoreza.ir/product/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-1

آموزش