در حال بارگذاری ویدیو ...

انتشار آموزش DNA کارآفرینی؛ اصول بنیادین کارآفرینی در دنیای امروز علی خادم الرضا

علی خادم الرضا
علی خادم الرضا

انتشار آموزش DNA کارآفرینی؛ اصول بنیادین کارآفرینی در دنیای امروز |
تدریس علی خادم الرضا انحصاری در سایت فرادرس |
در درس DNA کارآفرینی مولفه های اساسی کارآفرینی اعم از مولفه های شخصیتی، رفتاری فرد در کنار مولفه هایی مانند تشخیص و بهره برداری از فرصتها، انواع نوآوری ها، فعالیت در فضای ریسک و عدم قطعیت، استراتژی های کارآفرینانه و توضیح داده می شود. سپس انواع الگوهای اقدامات کارآفرینانه مانند رویکردهای علّی، اثرسازی و بریکولاژ معرفی می شود. الگوهای اقدام کارآفرینانه متناسب با محیط های مختلف کسب و کار، مدیریت مشکلات دانشی در کارآفرینی، روش های یادگیری برای کارآفرینان، روش های مدیریت شکست در کارآفرینی و نیز از جمله مهمترین مواردی هستند که در این درس به آنها پرداخته می شود تا مجموعه این موارد بتوانند در شکل گیری ذهنیت و اصلاح عمل کارآفرینانه موثر باشند.

توضیحات بیشتر و مشاهده سرفصل های درس در لینک زیر:
https://alikhademoreza.ir/product/dna-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

انتشار آموزش DNA کارآفرینی؛ اصول بنیادین کارآفرینی در دنیای امروز علی خادم الرضا

۱ لایک
۰ نظر

انتشار آموزش DNA کارآفرینی؛ اصول بنیادین کارآفرینی در دنیای امروز |
تدریس علی خادم الرضا انحصاری در سایت فرادرس |
در درس DNA کارآفرینی مولفه های اساسی کارآفرینی اعم از مولفه های شخصیتی، رفتاری فرد در کنار مولفه هایی مانند تشخیص و بهره برداری از فرصتها، انواع نوآوری ها، فعالیت در فضای ریسک و عدم قطعیت، استراتژی های کارآفرینانه و توضیح داده می شود. سپس انواع الگوهای اقدامات کارآفرینانه مانند رویکردهای علّی، اثرسازی و بریکولاژ معرفی می شود. الگوهای اقدام کارآفرینانه متناسب با محیط های مختلف کسب و کار، مدیریت مشکلات دانشی در کارآفرینی، روش های یادگیری برای کارآفرینان، روش های مدیریت شکست در کارآفرینی و نیز از جمله مهمترین مواردی هستند که در این درس به آنها پرداخته می شود تا مجموعه این موارد بتوانند در شکل گیری ذهنیت و اصلاح عمل کارآفرینانه موثر باشند.

توضیحات بیشتر و مشاهده سرفصل های درس در لینک زیر:
https://alikhademoreza.ir/product/dna-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C/

آموزش