کلینیک فوق تخصصی درد نفس - دکتر حسین عدل خو
کلینیک فوق تخصصی درد نفس - دکتر حسین عدل خو

کلینیک فوق تخصصی درد نفس - دکتر حسین عدل خو

درمان دردهای دنبالچه ۰۱:۰۷
پای دیابتی بخش دوم ۰۱:۰۰
درمان دیابت کهنه ۰۰:۴۹
پای دیابتی بخش اول ۰۰:۵۹
درمان تعریق کف دست ۰۱:۱۶
prp زانو ۰۱:۱۹
۶ ماه پیش
علائم دیسک گردن ۰۱:۵۲
درمان دردهای گردنی ۰۱:۳۱
درمان پای دیابتی ۰۱:۴۵
دردهای کمری قسمت 14 ۰۱:۵۸
دردهای کمری قسمت 13 ۰۲:۳۹
دردهای کمری قسمت 12 ۰۱:۳۶
قسمت 11 دردهای کمری ۰۲:۱۳
دردهای کمری قسمت  10 ۰۱:۳۳
دردهای کمری قسمت 9 ۰۱:۴۰
دردهای کمری قسمت 8 ۰۱:۲۰
درمان بیماری با PRP ۰۲:۱۶
درمان با PRP ۰۲:۲۰