Skip to main content
استاد محسن نقیبی - باشگاه اهورا

استاد محسن نقیبی - باشگاه اهورا

هنر رزمی هاپکیدو در باشگاه اهورا واقع در استان البرز شهر کرج بسیار فعال میباشد و سعی داریم در این کانال شما را با این هنر رزمی کامل آشنا کنیم.