لیریک فارسی اهنگ ON از BTS ۰۴:۰۸
۶۲ بازدید ۵ روز پیش
چرا یهو بی تی اس دوتا شد*-*هان؟ ۰۰:۱۶
۹۱ بازدید ۶ روز پیش
لیریک فارسی اهنگ Lovely از Billie Eilish ۰۳:۱۸
۱۱۰ بازدید ۷ روز پیش
لیریک فارسی اهنگ Without  Me از Halsey ۰۳:۱۱
۶۹ بازدید ۷ روز پیش
چند فکت درمورد بی تی اس ۰۱:۱۲
۳۸۰ بازدید ۸ روز پیش
لیریک فارسی اهنگ Bad At Love از Halsey ۰۳:۱۱
۷۵ بازدید ۸ روز پیش
لیریک فارسی اهنگ Darkside از Alana Walker ۰۳:۵۰
لیریک فارسی اهنگ Bad Guy از Billie Eilish ۰۳:۳۰
۱۰۶ بازدید ۸ روز پیش
لیریک فارسی اهنگ Rare از Selena Gomez ۰۳:۴۰
۱۰۸ بازدید ۸ روز پیش
لیریک فارسی اهنگ I Love You از TREASURE ۰۳:۰۹
۱۱۴ بازدید ۸ روز پیش
لیریک فارسی اهنگ Bury A Friend از Billie Eilish ۰۳:۰۴
لیریک فارسی اهنگ End Of Time از Alan Walker ۰۳:۲۴
Gayo_Нейна_English_Lyrics_ترجمه فارسی ۰۲:۳۹
۶۷ بازدید ۹ روز پیش
مکالمه منو دوستم قبله امتحانXD ۰۰:۲۷
۲۲۹ بازدید ۹ روز پیش
اجرای اهنگ Monday to Sunday از X1زیرنویس فارسی ۰۴:۰۲
اجرای اهنگ Super Special Girl از X1زیرنویس فارسی ۰۳:۵۵
اجرای اهنگ To My World از X1زیرنویس فارسی ۰۴:۱۶
اجرای اهنگ Dream For You از ط1 زیرنویس فارسی ۰۴:۳۲
لیریک فارسی اهنگ Him I از G_Eazy وHalsey ۰۴:۲۹
۵۹ بازدید ۱۱ روز پیش
بنگتن بمب جدید V-ianist's Recital ۰۱:۲۰
۱۵۳ بازدید ۱۱ روز پیش
_X_HAPPY_BIRTHDAY_SEUNGYOUN.زیرنویس فارسی ۰۲:۴۱
۷۳ بازدید ۱۱ روز پیش
اجرای اهنگ U Got It از X1 زیرنویس فارسی ۰۳:۱۸
اجرای اهنگ Like Always از X1 در M COUNTDOWN ۰۳:۳۸
۷۴ بازدید ۱۱ روز پیش
_CHOREOGRAPHY_X1_엑스원_FLASH_Dance_Practice.134 ۰۳:۳۶
۵۵ بازدید ۱۱ روز پیش
_IDOL_RADIO_X1이_부르는_FLASH_.134 ۰۳:۳۵
۶۵ بازدید ۱۱ روز پیش
_ARCHIVE_X_EP.1_X1_JACKET_SHOOTING_DAY_زیرنویس فارسی ۰۸:۲۰
لیریک فارسی اهنگ FLASH از X1*توضیحات ۰۳:۳۰
۶۰ بازدید ۱۱ روز پیش