وقتی دنیا بهت پشت کرد... ۰۰:۵۸
۵۷۴ بازدید ۱ ماه پیش
لیریک فارسی اهنگTelepathy از BTS توضیحات ۰۳:۲۳
لیریک فارسی اهنگDis-ease ازBTS توضیحات ۰۴:۰۰
لیریک فارسی اهنگ Life Goes On از BTS توضیحات ۰۳:۲۹
لیریک فارسی اهنگFly To My Room ازBTS توضیحات ۰۳:۴۳
لیریک فارسی اهنگSea ازBTS خداحافظی..توضیحات ۰۵:۱۴
لیریک فارسی اهنگAgust D Moonlight ازSuga BTS ۰۲:۴۲
لیریک فارسی اهنگLife ازRM BTS ۰۴:۰۶
۲۱۹ بازدید ۲ ماه پیش
لیریک فارسی اهنگDear My Friend ازSuga BTS Agust D ۰۴:۵۲
لیریک فارسی اهنگStill With You ازJung Kook BTS ۰۳:۵۹
لیریک فارسی اهنگSet Me Free ازSugaBTS Agust D ۰۲:۱۹
لیریک فارسی اهنگHONSOOL از Suga BTS Agust D ۰۲:۳۳
۱۳۱ بازدید ۲ ماه پیش
لیریک فارسی اهنگPeople ازSuga BTS Agust D ۰۲:۵۵
۱۵۵ بازدید ۲ ماه پیش
فکت هایی از بی تی اس که...*-* پارت یک^^توضیحات ۰۲:۲۱
لیریک اهنگRun Away از MINOعضوWinner ۰۲:۲۹
۱۲۷ بازدید ۲ ماه پیش
برنامهLove translation قسمت هشتم با حضورDaniel Hicks ۰۴:۱۳
برنامهLove translation قسمت سوم با حضورDaniel Hicks ۰۲:۲۴
برنامه ای با حضورDaniel Hicks پارته دو ۰۵:۰۶
۱۲۰ بازدید ۲ ماه پیش
برنامه ای با حضورDaniel Hicks ۰۲:۵۳
۷۹ بازدید ۲ ماه پیش
برنامه Love Transtation قسمت اول با حضورDaniel Hicks ۰۳:۴۰
لیریک فارسی اهنگ Love Killa از Monsta X ۰۳:۰۶
۱,۶۰۰ بازدید ۲ ماه پیش
موزیک ویدیو More ازK/DA زیرنویس فارسی چسبیده ۰۳:۵۱
جواب ناشناساتون توضیحات ۰۰:۰۲
۳۴ بازدید ۲ ماه پیش
لیریک  فارسی آهنگBlue  Hour از TXTتوضیحات ۰۳:۳۲
داداش جین بی تی اس پارت سه اخر توضیحات ۰۱:۴۴
داداش جین بی تی اس پارت دو توضیحات ۰۲:۴۳
۱,۹۰۷ بازدید ۳ ماه پیش
داداش جین بی تی اس~ درخواستی ۰۱:۳۶
۶۴۰ بازدید ۳ ماه پیش