Shirayuki
Shirayuki

Shirayuki

لیریک فارسی اهنگ Telepaty از BTS ۰۳:۲۳
۶۳۷ بازدید ۴ ماه پیش
لیریک فارسی اهنگ Dis-ease از BTS ۰۴:۰۰
۳,۱۹۹ بازدید ۴ ماه پیش
لیریک فارسی اهنگ Life Goes On  از BTS ۰۳:۲۹
۴,۵۷۵ بازدید ۴ ماه پیش
لیریک فارسی اهنگFly To My Room از BTS ۰۳:۴۳
۱,۶۳۸ بازدید ۴ ماه پیش