آکادمی نسل چهار

آکادمی نسل چهار

پادکست شماره سه ارز دیجیتال - نسل چهار ۰۸:۰۳
پادکست شماره دو ارز دیجیتال - نسل چهار ۰۵:۳۸
پادکست شماره یک ارز دیجیتال - نسل چهار ۰۶:۳۱
تحلیل بیت کوین - 9 آذر ماه - نسل چهار ۰۱:۲۰