نیک پندار

نیک پندار

مقدمه ای بر روانشناسی ۰۲:۵۹
رفتار و رفاه حیوانات ۰۲:۰۳
آموزش نحوه یادگیری ۰۴:۴۹
مدیریت پسماند شهری ۰۳:۵۹
تدریس دانشگاه ۰۱:۵۰
رفاه و رفتار حیوانات ۰۲:۰۳
آموزش نحوه یادگیری ۰۴:۴۹
غذا و بهداشت ۰۲:۰۸
۳ ماه پیش
تغذیه کودک ۰۲:۵۳
۳ ماه پیش
مدیریت وزن ۰۳:۲۲
۳ ماه پیش
هنر و ایده های مدرن ۰۱:۳۵
چشمانت چقدر خوب است؟ ۰۷:۳۸
جشن همستر وحشی ۰۳:۰۰