نیک پندار

کانال تایید شده نیک پندار

رفتار و رفاه حیوانات ۰۲:۰۳
آموزش نحوه یادگیری ۰۴:۴۹
مدیریت پسماند شهری ۰۳:۵۹
تدریس دانشگاه ۰۱:۵۰
رفاه و رفتار حیوانات ۰۲:۰۳
آموزش نحوه یادگیری ۰۴:۴۹
غذا و بهداشت ۰۲:۰۸
۷ ماه پیش
تغذیه کودک ۰۲:۵۳
۷ ماه پیش
مدیریت وزن ۰۳:۲۲
۷ ماه پیش
هنر و ایده های مدرن ۰۱:۳۵
چشمانت چقدر خوب است؟ ۰۷:۳۸
جشن همستر وحشی ۰۳:۰۰