صنایع و تجهیزات تعمیرگاهی نیک صنعت

صنایع و تجهیزات تعمیرگاهی نیک صنعت

مکانیزم جک دو ستون-نیک صنعت ۰۱:۲۷
۴۳۳ بازدید ۲ سال پیش
نحوه کار جک چهار ستون به فارسی-نیک صنعت ۰۲:۴۴
نحوه کار بالانس درجا به فارسی-شرکت نیک صنعت ۰۳:۵۶
فیلم معرفی شرکت نیک صنعت ۰۱:۰۰
۷۴ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فارسی   کار با بالانس چرخ نیک صنعت ۰۲:۳۴