دیجیتال مارکتینگ پیرایه|  نقش و نگار پیرایه

دیجیتال مارکتینگ پیرایه| نقش و نگار پیرایه

ساخت تیزر نیایش 1 ۰۵:۰۷
طراحی تیزر تبلیغاتی ۰۲:۱۱
تیزر نمونه کار ۰۱:۲۲
ساخت تیزر پزشکی ۰۱:۲۳
ساخت تیزر تبلیغاتی ۰۲:۳۵
تیزر تبلیغاتی پزشکی ۰۱:۰۶
طراحی تیزر ۰۱:۵۵
۹ ماه پیش
طراحی و تولید  تیزر ۰۲:۰۵
طراحی تیزر تبلیغاتی ۰۰:۵۶
پروژه موشن گرافیک ۰۰:۵۶
آموزش موشن گرافیک ۰۱:۰۲
موشن گرافیک داخلی ۰۰:۲۵
نمونه موشن گرافیک ۰۰:۲۳
انواع موشن گرافیک ۰۰:۲۳
آموزش موشن گرافیک ۰۰:۲۹
موشن گرافیک حرفه ای ۰۰:۲۳
ساخت موشن گرافیک ۰۰:۳۲
طراحی موشن گرافیک ۰۰:۲۷
طراحی موشن پست ۰۰:۴۲
طراحی تیزر تبلیغاتی ۰۰:۴۹
طراحی تیزر پزشکی ۰۳:۳۲
ساخت تیزر تبلیغاتی ۰۰:۵۸
طراحی تیزر تبلیغاتی ۰۱:۲۳
طراحی تیزر ۰۱:۵۷
۹ ماه پیش
ساخت تیزر تبلیغاتی ۰۱:۵۰
طراحی اکولایزر ۰۱:۰۲
طراحی پادکست ۰۱:۰۷
۹ ماه پیش
اموزش ساخت اسلایدشو ۰۱:۱۹
ساخت اسلایدشو ۰۱:۱۲
اسلایدشو پزشکی ۰۳:۲۹
طراحی اسلایدشو ۰۱:۲۱
تدوین پادکست ۰۰:۳۴
۱۰ ماه پیش
ساخت اکولایزر ۰۱:۲۱
۱۰ ماه پیش
طراحی پادکست ۰۴:۱۴
۱۰ ماه پیش
طراحی اکولایزر ۰۱:۲۱
طراحی اکولایزر پزشکی ۰۲:۱۴
طراحی پادکست پزشکی ۰۲:۵۶
موشن استوری هفته وحدت ۰۰:۳۰
پادکست تغذیه ۰۱:۲۰
۱۰ ماه پیش
کلیپ روز کودک ۰۰:۳۰
۱۰ ماه پیش