دیجیتال مارکتینگ پیرایه|  نقش و نگار پیرایه

دیجیتال مارکتینگ پیرایه| نقش و نگار پیرایه

ساخت تیزر نیایش 1 ۰۵:۰۶
طراحی تیزر تبلیغاتی ۰۲:۱۰
تیزر نمونه کار ۰۱:۲۲
ساخت تیزر پزشکی ۰۱:۲۲
ساخت تیزر تبلیغاتی ۰۲:۳۴
تیزر تبلیغاتی پزشکی ۰۱:۰۶
طراحی تیزر ۰۱:۵۴
۲ سال پیش
طراحی و تولید  تیزر ۰۲:۰۴
طراحی تیزر تبلیغاتی ۰۰:۵۶
پروژه موشن گرافیک ۰۰:۵۶
آموزش موشن گرافیک ۰۱:۰۲
موشن گرافیک داخلی ۰۰:۲۵
نمونه موشن گرافیک ۰۰:۲۳
انواع موشن گرافیک ۰۰:۲۳
آموزش موشن گرافیک ۰۰:۲۹
موشن گرافیک حرفه ای ۰۰:۲۳
ساخت موشن گرافیک ۰۰:۳۲
طراحی موشن گرافیک ۰۰:۲۶
طراحی موشن پست ۰۰:۴۲
طراحی تیزر تبلیغاتی ۰۰:۴۸
طراحی تیزر پزشکی ۰۳:۳۱
ساخت تیزر تبلیغاتی ۰۰:۵۸
طراحی تیزر تبلیغاتی ۰۱:۲۳
طراحی تیزر ۰۱:۵۶
۲ سال پیش
ساخت تیزر تبلیغاتی ۰۱:۵۰
طراحی اکولایزر ۰۱:۰۱
طراحی پادکست ۰۱:۰۷
۲ سال پیش
اموزش ساخت اسلایدشو ۰۱:۱۸
ساخت اسلایدشو ۰۱:۱۲
اسلایدشو پزشکی ۰۳:۲۸
طراحی اسلایدشو ۰۱:۲۰
تدوین پادکست ۰۰:۳۴
۲ سال پیش
ساخت اکولایزر ۰۱:۲۰
طراحی پادکست ۰۴:۱۴
۲ سال پیش
طراحی اکولایزر ۰۱:۲۰
طراحی اکولایزر پزشکی ۰۲:۱۴
طراحی پادکست پزشکی ۰۲:۵۶
پادکست تغذیه ۰۱:۲۰
۲ سال پیش
کلیپ روز کودک ۰۰:۳۰