nonagreenplanet
nonagreenplanet

nonagreenplanet

اسید هیومیک چیست ۰۰:۳۱
۵۵ بازدید ۲۱ روز پیش
کاشت کلم قمری ۰۰:۱۵
۴۲ بازدید ۲۳ روز پیش
خلاقیت در کشاورزی ۰۰:۰۵
۶ بازدید ۲۳ روز پیش
مالچ کشی مزارع ۰۰:۱۶
۴۲ بازدید ۲۳ روز پیش
انتقال سینی نشاء ۰۰:۱۰
۵ بازدید ۲۳ روز پیش
تهیه چمن رول ۰۰:۳۰
۴۲ بازدید ۲۳ روز پیش
سمپاشی و محلولپاشی باغات با پهباد ۰۰:۵۹
باغ مرکبات ۰۰:۱۰
۸ بازدید ۲۵ روز پیش
برداشت مکانیزه مزارع ۰۰:۲۳
۷۴ بازدید ۲۵ روز پیش
کشت هیدروپونیک سیزیجات ۰۰:۲۱
۶۱ بازدید ۲۶ روز پیش
نحوه تولید نهال لاوندر ۰۰:۳۶
۴۷ بازدید ۲۶ روز پیش
مختصات UTM چیست؟ ۰۰:۳۰
۵۹ بازدید ۲۶ روز پیش
سمپاشی حرفه ای گلخانه ۰۰:۵۹
۵۶ بازدید ۲۷ روز پیش
جوانه زنی گیاهان ۰۰:۲۹
۴۵ بازدید ۲۷ روز پیش
برداشت توت فرنگی ۰۰:۱۰
۱۱ بازدید ۲۷ روز پیش
برداشت چای ۰۰:۱۵
۳۳ بازدید ۲۷ روز پیش
برداشت میکرو گرین ۰۰:۱۷
۶۱ بازدید ۲۷ روز پیش
نگهداری فضای سبز ۰۱:۰۰
۵۶ بازدید ۲۷ روز پیش
نگهداری فضای سبز ۰۰:۲۹
۳۲ بازدید ۲۷ روز پیش
نگهداری فضای سیز ۰۰:۳۰
۵۵ بازدید ۲۷ روز پیش
روش جدید قلمه زدن گیاهان ۰۰:۲۳
۵۰ بازدید ۲۷ روز پیش
طراحی و اجرای فضای سبز ۰۰:۱۵
۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
برداشت مکانیزه کلم ۰۱:۰۰
۴۱ بازدید ۱ ماه پیش
برداشت مکانیزه زیتون ۰۰:۳۶
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
تو محدودیت ها ستاره شوید ۰۰:۰۹
۱۳ بازدید ۱ ماه پیش
گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی ۰۱:۰۰
۸۵ بازدید ۱ ماه پیش
گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی ۰۰:۴۸
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
برداشت مکانیزه گوجه فرنگی ۰۰:۲۰
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
تو محدودیت ها ستاره شوید ۰۰:۲۵
۶۲ بازدید ۱ ماه پیش
روش جالب برای حذف علف های هرز ۰۰:۳۰
۳۹ بازدید ۱ ماه پیش
برداشت بلوبری ۰۰:۱۹
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
فرآیند تولید زردچوبه ۰۰:۱۴
۶۶ بازدید ۱ ماه پیش
روش های جدید تولید نشا در منزل ۰۰:۳۷
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
انتقال نشا ۰۰:۱۴
۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
برداشت مکانیزه گردو ۰۰:۳۸
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
گلخانه تونلی چیست؟ ۰۶:۰۰
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
کرم میوه گوجه فرنگی ۰۰:۴۴
۱۳۵ بازدید ۱ ماه پیش
کنه تار عنکبوتی دونقطه ای ۰۰:۲۹
۵۳ بازدید ۱ ماه پیش
برداشت مکانیزه کیوی ۰۰:۳۲
۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
دستگاه نشاکاری ۰۰:۱۴
۶۸ بازدید ۱ ماه پیش
آماده سازی بستر مناسب کشت اراضی زراعی ۰۰:۱۵
تولید چرم گیاهی از گیاه کاکتوس ۰۱:۰۰
۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
سیستم آبیاری نوین نشا در گلخانه ۰۰:۳۳
راه های از بین بردن پشه های گلدان ۰۳:۰۰
کنه تار عنکبوتی چیست؟ ۰۱:۱۸
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
تریپس چیست؟ ۰۲:۲۴
۲۵ بازدید ۱ ماه پیش
کشاورزی نوین استفاده از ادوات کشاورزی ۰۳:۰۰
برداشت گندم با کمباین از نگاهی دیگر ۰۱:۴۵
روش نوین قلمه زنی ۰۰:۵۶
۱۰۲ بازدید ۱ ماه پیش
گلخانه هیدروپونیک گوجه فرنگی ۰۹:۰۰
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
گلخانه گیلاس در ژاپن ۰۹:۰۰
۷۱ بازدید ۱ ماه پیش
برداشت گندم با کمباین از نگاهی دیگر ۰۱:۰۰
سیستم آبیاری نوین ۰۰:۱۲
۴۹ بازدید ۱ ماه پیش
برداشت مکانیزه محصولات کشاورزی ۰۳:۰۰
شپشک آرد آلو ۰۱:۵۴
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
احداث گلخانه های پیشرفته ۰۰:۵۴
۶۵ بازدید ۱ ماه پیش
اهمیت عناصر ریزمغذی در تغذیه گیاهان ۰۲:۴۱