مجموعه آموزشی اوکی زبان

مجموعه آموزشی اوکی زبان

jolly phonics3 ۱۶:۳۱
۶ ماه پیش
حرفه ای تر حرف بزنیم. ۰۰:۲۱
عاشقونه. ۰۰:۲۹
۹ ماه پیش
تلفظ B بعد ازM. ۰۰:۱۵
ببخشید چی گفتید؟؟ ۰۰:۴۰