پارسی بازار

پارسی بازار

باز کردن برنامه ها از Taskbar ویندوز 10 ۰۶:۵۹
آموزش فتوشاپ بخش اول معرفی نرم افزار ۰۵:۰۷
معرفی Action Center ویندوز 10 ۰۶:۳۷
۳۰۹ بازدید ۲ سال پیش
آموزش ویندوز ۱۰ بخش اول شروع به کار ۰۶:۵۴
آموزش نصب ویندوز 10 ۱۴:۵۰
۹,۷۳۳ بازدید ۲ سال پیش
آموزش Word 2016 قسمت 1 ۰۱:۱۷
۲,۰۴۳ بازدید ۲ سال پیش
ایجاد جلوه لرزش تصویر بر روی آب با فتوشاپ ۰۰:۴۹
آموزش نینجاگرام ۰۶:۴۸
۱,۹۹۲ بازدید ۲ سال پیش
تولید عکس اچ دی آر HDR با فتوشاپ ۰۱:۴۰
۱,۰۲۲ بازدید ۲ سال پیش
فالو خودکار اینستاگرام با کامپیوتر ۰۱:۴۲
۴,۳۱۱ بازدید ۲ سال پیش
BodyAttack 98 ۰۶:۴۳
۱۴,۲۶۷ بازدید ۲ سال پیش
BodyCombat 74 ۰۶:۳۷
۴,۸۰۲ بازدید ۲ سال پیش
BodyJam 81 ۰۵:۲۰
۶,۲۹۷ بازدید ۲ سال پیش
BodyPump 104 ۰۶:۵۴
۴,۷۹۷ بازدید ۲ سال پیش
BodyStep 109 ۰۶:۱۸
۵,۴۲۹ بازدید ۲ سال پیش
BodyVive 29 ۰۱:۱۰
۴,۲۹۲ بازدید ۲ سال پیش
Cxworx 27 ۰۵:۰۷
۳۳,۳۸۳ بازدید ۲ سال پیش
RPM 76 ۰۶:۱۹
۹۶۶ بازدید ۲ سال پیش
Sprint 8 ۰۴:۳۶
۶۳۰ بازدید ۲ سال پیش
Cxworx 23 ۰۰:۳۰
۱۴,۱۰۸ بازدید ۲ سال پیش