paramis_
paramis_

paramis_

شهین و شاهین ۰۰:۱۵
۷۵ بازدید ۶ روز پیش
مگه من زنبورم ۰۰:۱۵
۶۵ بازدید ۶ روز پیش
قیافه مهم یا پول ۰۰:۱۵
۴۳ بازدید ۶ روز پیش
ما ز دوستان ....... ۰۰:۱۳
۵۳ بازدید ۶ روز پیش
متنفر بودن ۰۰:۱۴
۲۸ بازدید ۶ روز پیش
وفا داری ۰۰:۱۵
۳۳ بازدید ۶ روز پیش
گه نخور ۰۰:۱۴
۴۴ بازدید ۶ روز پیش
شصت تقدیر ۰۰:۱۵
۴۷ بازدید ۶ روز پیش
همش عاشق می شن ۰۰:۱۵
۴۶ بازدید ۶ روز پیش
دلشو بردم ۰۰:۱۳
۳۷ بازدید ۶ روز پیش
برا تولدت گرفتم ۰۰:۱۵
۳۵ بازدید ۶ روز پیش
دزد زیاد شده ۰۰:۱۳
۶۵ بازدید ۶ روز پیش
دخترای ایرانی ۰۰:۱۵
۳۰ بازدید ۶ روز پیش
دل بعضیا می خاره ۰۰:۱۸
۳۸ بازدید ۶ روز پیش
صبحتون بخیر ۰۰:۱۰
۵۱ بازدید ۶ روز پیش
توهم _ میثم ابراهیمی ۰۱:۰۰
۱۰۳ بازدید ۲۴ روز پیش
سنگدل _ میثم ابراهیمی ۰۱:۰۰
۶۷ بازدید ۲۴ روز پیش
خودمونیم ۰۰:۱۵
۸۱ بازدید ۲۴ روز پیش
لاشی ... ۰۰:۱۵
۱۶۳ بازدید ۲۴ روز پیش
وفا داری .. ۰۰:۱۵
۹۱ بازدید ۲۴ روز پیش
خونه خالی .. ۰۰:۱۵
۸۸ بازدید ۲۴ روز پیش
چطوری جوجو ۰۰:۱۳
۱۶۹ بازدید ۲۴ روز پیش
منفی درمنفی ۰۰:۱۳
۱۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
لب جو یاد مایی ... ۰۰:۱۰
۲۷۹ بازدید ۱ ماه پیش
تجربیات من ...... ۰۰:۱۵
۲۲۵ بازدید ۱ ماه پیش
رفیق ۰۰:۱۳
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
من متفاوت می دیدمت ۰۰:۱۲
۱۱۶ بازدید ۱ ماه پیش
مداد سیاهی که .... ۰۰:۱۲
۶۸ بازدید ۱ ماه پیش
لاشی..... ۰۰:۱۴
۱۰۲ بازدید ۱ ماه پیش
مصلحت ۰۱:۰۰
۳۳۴ بازدید ۱ ماه پیش
بعضی موقه ها خدا..... ۰۰:۱۳
۱۰۹ بازدید ۱ ماه پیش
اربعین ۰۰:۰۴
۹ بازدید ۱ ماه پیش
دوست .. ۰۰:۱۴
۱۱۸ بازدید ۱ ماه پیش
ازم دور شین................ ۰۰:۵۳
۹۰ بازدید ۱ ماه پیش
برگرد پا رو دله دیوونه خستم نزار ..... ۰۰:۵۴
چی تو خدت دیدی کع ما ندیدیم ۰۰:۱۱
۱۹۴ بازدید ۱ ماه پیش
هیچکس از آخرین خداحافظیش با خبر نیس ۰۰:۵۵
نیست بالاتر ..... ۰۰:۱۲
۱۰۹ بازدید ۱ ماه پیش
تتلو _مستر لوده ۰۰:۳۰
۲۳۲ بازدید ۱ ماه پیش
خانمی که ................. ۰۱:۰۰
۴۴۰ بازدید ۱ ماه پیش
سونامی _ پازل بند ۰۰:۳۰
۱۱۲ بازدید ۲ ماه پیش
امیر رشوند _ شدی ماهم ۰۱:۰۰
۱۹۴ بازدید ۲ ماه پیش
بردیا _ ساحل ۰۰:۵۸
۱۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
مهراد جم _ قسم ..... ۰۱:۰۰
۱۰۷ بازدید ۲ ماه پیش
علی یاسینی _ این روزا..... ۰۱:۰۰
۱۱۹ بازدید ۲ ماه پیش
تتلو ۰۰:۵۱
۵۵۳ بازدید ۲ ماه پیش
خانواده یعنی .........؟ ۰۰:۵۷
۶۷ بازدید ۲ ماه پیش
من می خوره به دیوار سرم :) ۰۰:۲۴
۳۶۲ بازدید ۲ ماه پیش
:/ دروغ گفتن همتون رو حفظم ۰۰:۱۲
۱۳۰ بازدید ۲ ماه پیش
قلب ادم میشکنه ولی محکم تر می شه :) ۰۰:۵۹
به گم عاشقم بر می گرده ؟ /: ۰۰:۲۲
۱۰۶ بازدید ۲ ماه پیش
:/              کمدی امیخه با درام              \; ۰۰:۱۵
۸۵ بازدید ۲ ماه پیش
مهراد جم ۰۰:۲۲
۱۸۶ بازدید ۲ ماه پیش