paramis_
paramis_

paramis_

شهین و شاهین ۰۰:۱۵
۴۳۰ بازدید ۷ ماه پیش
مگه من زنبورم ۰۰:۱۵
۴۳۵ بازدید ۷ ماه پیش
قیافه مهم یا پول ۰۰:۱۵
۲۵۲ بازدید ۷ ماه پیش
ما ز دوستان ....... ۰۰:۱۳
۱۹۵ بازدید ۷ ماه پیش
متنفر بودن ۰۰:۱۴
۱۵۵ بازدید ۷ ماه پیش
وفا داری ۰۰:۱۵
۱۰۹ بازدید ۷ ماه پیش
گه نخور ۰۰:۱۴
۲۷۴ بازدید ۷ ماه پیش
شصت تقدیر ۰۰:۱۵
۱۷۷ بازدید ۷ ماه پیش
همش عاشق می شن ۰۰:۱۵
۲۱۰ بازدید ۷ ماه پیش
دلشو بردم ۰۰:۱۳
۱۳۱ بازدید ۷ ماه پیش
برا تولدت گرفتم ۰۰:۱۵
۷۳ بازدید ۷ ماه پیش
دزد زیاد شده ۰۰:۱۳
۱۸۰ بازدید ۷ ماه پیش
دخترای ایرانی ۰۰:۱۵
۶۵ بازدید ۷ ماه پیش
دل بعضیا می خاره ۰۰:۱۸
۴۲۶ بازدید ۷ ماه پیش
صبحتون بخیر ۰۰:۱۰
۲۳۳ بازدید ۷ ماه پیش
توهم _ میثم ابراهیمی ۰۱:۰۰
۲۴۴ بازدید ۷ ماه پیش
سنگدل _ میثم ابراهیمی ۰۱:۰۰
۱۱۸ بازدید ۷ ماه پیش
خودمونیم ۰۰:۱۵
۱۳۰ بازدید ۷ ماه پیش
لاشی ... ۰۰:۱۵
۳۳۵ بازدید ۷ ماه پیش
وفا داری .. ۰۰:۱۵
۱۱۵ بازدید ۷ ماه پیش
خونه خالی .. ۰۰:۱۵
۱۳۲ بازدید ۷ ماه پیش
چطوری جوجو ۰۰:۱۳
۲۹۰ بازدید ۷ ماه پیش
منفی درمنفی ۰۰:۱۳
۲۶۲ بازدید ۷ ماه پیش
لب جو یاد مایی ... ۰۰:۱۰
۴۰۴ بازدید ۷ ماه پیش
تجربیات من ...... ۰۰:۱۵
۳۵۷ بازدید ۷ ماه پیش
رفیق ۰۰:۱۳
۱۱۳ بازدید ۷ ماه پیش
من متفاوت می دیدمت ۰۰:۱۲
۱۹۱ بازدید ۷ ماه پیش
مداد سیاهی که .... ۰۰:۱۲
۱۱۹ بازدید ۷ ماه پیش
لاشی..... ۰۰:۱۴
۱۶۳ بازدید ۷ ماه پیش
مصلحت ۰۱:۰۰
۶۹۱ بازدید ۸ ماه پیش
بعضی موقه ها خدا..... ۰۰:۱۳
۱۷۴ بازدید ۸ ماه پیش
اربعین ۰۰:۰۴
۱۶ بازدید ۸ ماه پیش
دوست .. ۰۰:۱۴
۱۵۵ بازدید ۸ ماه پیش
ازم دور شین................ ۰۰:۵۳
۱۳۴ بازدید ۸ ماه پیش
برگرد پا رو دله دیوونه خستم نزار ..... ۰۰:۵۴
چی تو خدت دیدی کع ما ندیدیم ۰۰:۱۱
۲۲۰ بازدید ۸ ماه پیش
هیچکس از آخرین خداحافظیش با خبر نیس ۰۰:۵۵
نیست بالاتر ..... ۰۰:۱۲
۱۹۸ بازدید ۸ ماه پیش
تتلو _مستر لوده ۰۰:۳۰
۳۳۷ بازدید ۸ ماه پیش
خانمی که ................. ۰۱:۰۰
۵۲۲ بازدید ۸ ماه پیش
سونامی _ پازل بند ۰۰:۳۰
۱۳۱ بازدید ۸ ماه پیش
امیر رشوند _ شدی ماهم ۰۱:۰۰
۲۸۹ بازدید ۸ ماه پیش
بردیا _ ساحل ۰۰:۵۸
۶۱۲ بازدید ۸ ماه پیش
مهراد جم _ قسم ..... ۰۱:۰۰
۱۷۶ بازدید ۸ ماه پیش
علی یاسینی _ این روزا..... ۰۱:۰۰
۱۸۱ بازدید ۸ ماه پیش
تتلو ۰۰:۵۱
۷۲۴ بازدید ۸ ماه پیش
خانواده یعنی .........؟ ۰۰:۵۷
۱۰۶ بازدید ۸ ماه پیش
من می خوره به دیوار سرم :) ۰۰:۲۴
۸۷۸ بازدید ۹ ماه پیش
:/ دروغ گفتن همتون رو حفظم ۰۰:۱۲
۲۰۱ بازدید ۹ ماه پیش
قلب ادم میشکنه ولی محکم تر می شه :) ۰۰:۵۹
به گم عاشقم بر می گرده ؟ /: ۰۰:۲۲
۱۴۳ بازدید ۹ ماه پیش
مهم نیست چقدرمقامت بالاست مهم انسانیته :) ۰۰:۲۵
:/              کمدی امیخه با درام              \; ۰۰:۱۵
۱۴۲ بازدید ۹ ماه پیش
مهراد جم ۰۰:۲۲
۵۴۷ بازدید ۹ ماه پیش