(◔‌ᴗ◔)parmida
(◔‌ᴗ◔)parmida

(◔‌ᴗ◔)parmida

آهنگش :) ۰۰:۴۵
۲۷ روز پیش
چالش کارتونی ونزدی :) ۰۰:۰۹
ونزدی :) ۰۰:۱۶
۱ ماه پیش
اون آدم برای شما کیه؟ ۰۰:۱۳
استری کیدز/ کیوتتتت ۰۰:۱۲
جنا(ونزدی)/ فیلم جیغ ۰۰:۱۲
سم جنا(ونزدی) ۰۰:۱۳
۱ ماه پیش
ونزدی و اینید ... ۰۰:۱۲
حیح کیوت Wednesday ۰۰:۳۴
آهنگش >>>  کپشن ۰۰:۱۷
۱ ماه پیش
Bts/کوکی... ۰۰:۲۴
۲ ماه پیش
Bts/ با این اهنگگگگگ.... ۰۰:۱۶
My girl looks like wednesday addams ۰۰:۰۶