فیزیکنکور

فیزیکنکور

توضیحات

در این کانال آموزش های رایگان فیزیک توسط دکتر مرتضی شفیعی از اساتید پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف ارائه می گردد. برای دانلود و مطالعه مطالب بیشتر به وبسایت http://physikonkur.ir مراجعه کنید.

اطلاعات کانال

  • تاریخ ایجاد کانال ۱۸ دی ۱۳۹۷