پیکسینما

کانال تایید شده پیکسینما

انیمیشن کوتاه کمدی کوتوله (Gnome) ۰۴:۲۰
۷,۳۹۵ بازدید ۴ روز پیش
انمیمشن کوتاه حالت خواب (Sleep Mode) ۰۴:۴۳
۳۵,۴۴۷ بازدید ۶ روز پیش
انیمیشن کوتاه بستنی آبی (Glace à l'eau, 2020) ۰۶:۵۴
انیمیشن کوتاه اورس (Urs - Animated short film) ۱۰:۲۰
۱۱,۱۸۹ بازدید ۲۵ روز پیش
انیمیشن کوتاه محافظ تخم‌مرغ (Thatching Eggs,2020) ۰۴:۲۰