پیکسینما

کانال تایید شده پیکسینما

انیمیشن زیبای کوتاه پرواز (Flight Short Animation) ۰۶:۲۰
انیمیشن کوتاه زیبای سیم چین‌ها (Wire Cutters) ۰۸:۲۷
انیمیشن کوتاه معلق (Floating Short Animtion) ۰۷:۱۴
انیمیشن کوتاه مولفه های مهم (Critical Component) ۰۶:۴۱
انیمیشن کوتاه از قبل گرم شده (Preheated Short Animation) ۰۶:۲۵
انیمیشن کوتاه پرش کوانتومی (Quantum Jump) ۰۷:۲۱
۲۲,۴۹۲ بازدید ۱ ماه پیش
انیمیشن کوتاه انسن (Onsen Short Animation) ۰۶:۲۹
۱,۰۹۲ بازدید ۱ ماه پیش
انیمیشن کوتاه WiNDUP (انیمیشن زیبا و احساسی) ۱۰:۱۵
انیمیشن کوتاه گربه معتاد (Decaf Short Animation) ۰۴:۳۴
انیمیشن کوتاه چتر (UMBRELLA Short Animation) ۰۸:۱۵
۱,۰۹۲ بازدید ۲ ماه پیش