Green Energy Management Systems (GEMS) ۰۴:۴۳
۵۵ بازدید ۹ ماه پیش
سیستم زیر زمینی نگهداری زباله ۰۳:۵۶
۶۰ بازدید ۹ ماه پیش
دستگاه PET scan چگونه کار میکند؟ ۰۴:۲۴
۸۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
ده وسیله علمی جذاب ۱۰:۱۴
۲,۶۹۹ بازدید پارسال
ساخت برج 30 طبقه در پانزده روز - چین !!! ۰۶:۰۶
دوبی در 20 سال ۰۲:۱۱
۶۱ بازدید پارسال
مراحل ساخت استادیوم هندبال در قطر ۰۴:۴۳
ساخت برج جده-عربستان ۰۴:۳۴
۳۰۰ بازدید پارسال
خطاهای جالب در مهندسی(عمران) ۰۶:۰۴
۱۰۲ بازدید پارسال
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 9 ۱:۰۳:۱۵
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 8 ۳۶:۱۴
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 7 ۵۲:۴۷
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 6 ۴۶:۵۳
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 5 ۵۴:۵۰
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 4 ۵۶:۵۹
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 3 ۳۱:۵۹
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 2 ۲۶:۱۶
آموزش شبیه سازی ماشین"DFIM"در متلب 1 ۱:۲۰:۲۶
تولید انرژی الکتریکی در نیروگاه آبی ۰۳:۱۲
نیروگاه بادی چگونه کار می کند؟ ۰۵:۲۹
اینترنت اشیا یا IoT چگونه کار می کند؟ ۰۳:۳۸
شبکه هوشمند یا smart grid چیست؟ ۰۵:۱۹
۷۷ بازدید پارسال
نیروگاه بادی چگونه راه اندازی می شود؟ ۰۸:۲۳
نیروگاه هسته ای چگونه کار می کند؟ ۰۴:۴۸
دانلود رایگان کتاب ۰۳:۰۰
۸۱ بازدید پارسال