صفحه نماشای سایت "انبار بازی"

صفحه نماشای سایت "انبار بازی"

- ۱۸:۴۹
۱ ماه پیش
دسته هایکپی ps4 ۰۳:۳۴
۱۰ ماه پیش
بازی Final Fantasy 16 ۰۴:۳۱
۱۱ ماه پیش
آنالوگ xbox one اورجینال ۰۰:۱۳
ذغال دسته PS5 ۰۰:۳۵
س ۰۰:۳۳
پارسال
فن دستگاه PS5 ۰۰:۴۲
آنالوگ نارنجی PS4 ۰۱:۰۱
قاب دسته بازی ps4 ۰۰:۳۸
ذغال دسته xbox one ۰۰:۲۳
جاباتری xbox 360 ۰۰:۲۵
ابرویی lb rb xbox one ۰۰:۲۵
کابل تصویر HDMI PS4 ۰۰:۰۳
ریبون لیات دسته PS5 ۰۰:۳۱
مموری کارت سیو PS2 ۰۰:۲۶
کلید lb rb xbox one 360 ۰۰:۲۶
سوکت تصویر HDMI PS4 ۰۰:۳۵
قاب کنسول ps4 ۰۰:۵۲
قاب دستگاه ps4 slim ۰۰:۴۰
فن ps4 نسخه 2 ۰۰:۳۲
کابل تصویر ps2 ۰۰:۲۴
قاب زیر دسته ps5 ۰۰:۱۴
انالوگ دسته ps2 ۰۰:۱۶
سر آنالوگ طلایی PS4 ۰۰:۲۶
دکمه L2 R2 PS4 ۰۰:۴۵
آنالوگ مشکی XBOX 360 ۰۰:۱۴
سرآنالوگ دسته PS4 ۰۰:۵۱
ps4 console ۰۱:۲۷
پارسال
جوی استیک ps4 ۰۰:۴۱