مرکز مشاوره اکسیر

کانال تایید شده مرکز مشاوره اکسیر

رابطه اشتباه ۰۲:۰۳
۲۸ بازدید ۱۷ روز پیش
برخورد با فرد عصبانی ۰۴:۴۹
۳۵ بازدید ۱۷ روز پیش
ترک عادات بد ۰۲:۱۹
۳۶ بازدید ۱۷ روز پیش
تفکر فاجعه ساز.... ۰۲:۰۴
۳۱ بازدید ۱۷ روز پیش
خودارضایی ۰۳:۲۴
۴۷ بازدید ۱ ماه پیش
نگه داشتن رابطه به اجبار ۰۱:۳۹
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
گوشی همسرمان را چک کنیم یا نه ۰۲:۵۰
۷۲ بازدید ۱ ماه پیش
فاکتورهای ازدواج ۰۲:۲۵
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
بدبینی در رابطه ۰۱:۵۶
۵۵ بازدید ۱ ماه پیش
نشانه های یک رابطه اشتباه ۰۱:۵۸
۵۶ بازدید ۱ ماه پیش
توی زندگیت هدف داری؟ ۰۳:۰۶
۲۱۸ بازدید ۱ ماه پیش
اضطراب داری؟ این ویدیو رو ببین! ۰۱:۴۷
۸۷ بازدید ۱ ماه پیش
نشخوار فکری چیست؟ انیمیشن ۰۴:۵۰
۱۷,۵۵۰ بازدید ۱ ماه پیش
چه کارهایی خیانت محسوب می شود؟ ۰۱:۱۵
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
روابط در نوجوانی ۰۳:۰۶
۸۲ بازدید ۱ ماه پیش
از خودم بدم میاد، دلیلش چیه؟؟ ۰۲:۳۵
۸۳ بازدید ۱ ماه پیش
تعارض در ارتباطات ۰۱:۰۷
۵۷ بازدید ۱ ماه پیش
دلایل تنبلی چیست؟ - دکتر حانیه صالحیان ۰۲:۲۸
بهترین سن یادگیری زبان دوم ۰۱:۵۶
۲۲۴ بازدید پارسال
آموزش جنسی به نوجوانان ۰۱:۵۰
۲۵۹ بازدید پارسال
اهمیت تکرار و تمرین در گفتار درمانی ۰۱:۴۹
تربیت جنسی کودک: اندام های خصوصی من ! ۰۲:۰۰
گفتار درمانی ۰۱:۳۰
۸۶ بازدید پارسال
اختلال یادگیری در کودکان ۰۳:۱۰
۳,۵۴۵ بازدید پارسال
معایب ارتباط و دوست یابی در فضای مجازی ۰۲:۲۶
زمان مناسب جدا کردن اتاق خواب کودک ۰۲:۰۹
رفتار مناسب کودک بیرون از منزل ۰۱:۵۴
۹۹ بازدید ۲ سال پیش
تلوزیون و کودکان ۰۲:۱۷
۹۵ بازدید ۲ سال پیش
ویژگی های نوجوانان افسرده ۰۱:۰۰
۱۱۷ بازدید ۲ سال پیش
همسر شکاک ۰۲:۰۱
۱۳۸ بازدید ۲ سال پیش
با افراد خودخواه چگونه رفتار کنیم ۰۱:۳۵
خوشبختی چیست؟ ۰۱:۴۰
۹۷ بازدید ۲ سال پیش
حسادت در کودکان ۰۱:۵۲
۸۰۸ بازدید ۲ سال پیش
نیازهای مردان ۰۱:۵۲
۱۸۸ بازدید ۲ سال پیش
روابط فرازناشویی ۰۱:۴۰
۸۹۰ بازدید ۲ سال پیش
خیالپردازی در کودکان ۰۱:۴۴
۷۱۴ بازدید ۲ سال پیش
رفتار صحیح با نوجوانان ۰۲:۴۶
۱۵۸ بازدید ۲ سال پیش
تاثیر مشکلات جنسی بر روابط زوجین ۰۵:۲۸
۹۷۷ بازدید ۳ سال پیش
عوامل اصلی خودکشی و برخورد درست با آن ۰۲:۳۰
تفاوت افراد ضداجتماعی و غیر اجتماعی ۰۳:۲۹
چگونه از همسر خود سوال بپرسیم؟ ۰۵:۵۱
۶۰۳ بازدید ۳ سال پیش
اختلال شخصیت مرزی و نشانه های آن ۰۴:۲۱
۹۱۴ بازدید ۳ سال پیش
تست حافظه جالب! ۰۳:۱۱
۵۹۷ بازدید ۳ سال پیش
سبک دلبستگی افراد و رفتار آنها ۰۳:۲۲
۴۶۲ بازدید ۳ سال پیش
ارتباط فضای مجازی و خیانت زناشویی ۰۵:۲۹
تاثیر شاهدانه و متعلقات آن بر نوجوانان ۰۳:۱۶