Skip to main content
old_rafigh

old_rafigh

جان مولا هرچه هستی مرد باش گــر قلندر نیستــی شبگرد باش در جـهان هـمـراز اهـل درد بـاش یا مبر نامی ز مردی ، یا حقیقت مرد باش

خاطره بازی
08:21
خاطره بازی
۲ سال پیش

رفیق(-:_:-)
08:39
رفیق(-:_:-)
۲ سال پیش