Skip to main content
¢¢no love¢¢

¢¢no love¢¢

خدایا به تنهایی چه کسی خندیدم ک چنین شد روزگارم.... جان مولا هر چه هستی مرد باش گــر قلندر نیستــی شبگرد باش در جـهان هـمـراز اهـل درد بـاش یا مبر نامی ز مردی ، یا حقیقت مرد باش ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

دل تنگم اه
00:59
دل تنگم اه
۱۱ ماه پیش